Anthroposofická společnost v České republice

Globalizaci nejen kritizovat

Alternativní Nobelova cena pro Nicanora Perlase a Ibrahima Abouleishe.

Dvě ze čtyř Nobelových cen byly v tomto roce uděleny civilně-společenskému aktivistovi Nicanoru Perlasovi z Filipín a zakladateli egyptské Sekem - Iniciativy Ibrahimu Abouleishovi. Tímto jsou poctěny hned dvě osobnosti, jejichž přínos pro nukleární odzbrojení, uskutečnění spravedlnosti a podporu spolupráce a ekologické udržitelnosti je nezpochybnitelný.

Civilní společnost a Ekonomika lásky

Porota „Right Livelihood Awardu“ (Cena správného živobytí), jak se alternativní Nobelova cena oficiálně nazývá, uznala za vhodné, že Nicanor Perlas a filipínský bojovník za lidská práva Walden Bello, se kterým se Perlas o cenu dělí, hrají důležité a sebedoplňující role ve vývoji teoretických a praktických základů pro svět, který bude užitečný všem lidem. Porota poctila odborníka na trojčlennost Perlase a sociologa Bella za jejich "výjimečné snahy v informování civilní společnosti o důsledcích globalizace působící formou kapitálních společností a o tom, jak by lidstvo mohlo alternativní myšlenky využít." Perlas je ředitelem "Centra pro iniciativy alternativního vývoje" a stal se známým především díky své analýze, ve které rozčlenil proces globalizace.

Egyptská "Skupina Sekem" se svým předsedou Ibrahimem Abouleishem na druhé straně ukazuje, jak může moderní podnik spojit profit a prezenci na světovém trhu s humánním a duchovním nasazením člověka, jakožto respektem pro přírodu. Porota spatřuje v "Sekem" podnikový model pro 21.  století, ve kterém je integrován komerční úspěch a který podporuje sociální a kulturní okolí společnosti "Ekonomikou lásky". Abouleish teprve nedávno obdržel vyznamenání "Sociálně angažovaný podnikatel 2004" od švýcarské "Nadace Schwab" (Goetheanum č. 39/2003).

Jak sdělil Jakob von Uexkull, zakladatel ceny, záměrem tohoto roku bylo koncentrovat se na Asii a poctít jedince, které globalizaci nejen kritizují, ale také ukazují alternativní ekonomické vývojové modely. Čtvrtý držitel ceny je jižněkorejská organizace lidských práv "Občanská koalice pro hospodářskou spravedlnost", která zastává solidární ekonomický vývoj a znovusloučení Koreje. Nedotovanou čestnou cenu dostává David Lange, dřívější premiér Nového Zélandu, a sice pro svůj boj proti nukleárním zbraním.

Podporovat pozitivní sociální sily

"Cena správného živobytí", která je dotována dvěma milióny švédských korun (asi 330 000 Švýcarských Franků), je udělována současně s "pravou" Nobelovou cenou od roku 1980. Von Uexkull chce tímto udělit prémii za práci v ochraně životního prostředí a lidských práv. Alfred Nobel chtěl poctít ty, kteří lidstvu přinášejí ta největší dobrodiní. Von Uexkull pociťoval, že způsobem, jakým jsou dnes Nobelovy ceny udělovány, je ignorováno mnoho práce a poznatků pro náš svět a budoucnost. Proto prodal svou obsáhlou sbírku poštovních známek a vytvořil alternativní Nobelovu cenu, kterou chce podporovat existující sociální síly a kterou mezitím obdrželo přes 100 držitelů z 48 zemí. Udělení cen se bude konat 8. prosince ve švédském parlamentu ve Stockholmu.

Konference Růže a kříž 17. - 20. 11. 2016


Stále více než kdy dříve touží současný člověk pochopit dění kolem sebe i v sobě a rozlišit síly, které skrze něho, ostatní lidi i události promlouvají. Konference Růže a Kříž v Evropě nabízí na základě hlubšího porozumění založeném na anthroposofii klíč k rozluštění mnohdy velmi spletitých souvislostí

Přejít na stránky konference Růže kříž v Evropě

Kontaktní údaje


Anthroposofická společnost v České republice
Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 - Břevnov (mapa)
IČ: 45245584, DIČ: CZ45245584
Bankovní spojení: POZOR ZMĚNA !!!
2001108928/2010 pro platby v korunách (CZK),
2901108931/2010 pro platby v eurech (EUR)

Právní forma: společnost je spolek zapsaný u Min.vnitra pod č.j. VSP/1-3195/90-R