Anthroposofická společnost v České republice

Kašpar Hauser, jeho bytost, nevina, utrpení a původ

Báseň, kterou napsal Georg Friedrich Daumer v posledním svém spise v roce 1873, v němž obhajuje Kašpara Hausera - „Kašpar Hauser, jeho bytost, nevina, utrpení a původ“.

Ke konce se blíží má pozemská pouť
Brzy i moje poslední síly pominou
Tu ještě jednou před sebou zřím
Tvůj krvavý stín, mé ubohé dítě.

Tvá duchovní ústa mi šeptají:
Ó příteli můj, po všechny věky
Můj bojovníku a ochránče
ve všech těch stále tvrdých bojích!

Byl jsem - to je ti jistě zřejmé -
neschopen jednat ohavně.
Jeden mne bodl do prsou
Ti druzí pokryli mne špínou.

Bojuješ zde a bojuješ tam
Vítězství neviny je rozhodnuto,
a já v mém tmavém přístavu
spím opět v hlubokém míru.

 Však ještě nekončí pekelný seznam
Peklo zuří na této zemi,
nově, po tak dlouhé době,
bych měl být popliván a rozšlápnut.

Nech tvoje tělo a tvou odvahu
pro mne též v tomto boji vyzkoušet.
Přijmi mne také nyní jako svou stráž!
Nebude chybět síla zhora.

Hovoříš a já jsem připraven,
já a můj meč jsme Tvoji stáří,
a svaté je naše věrné spojení
však naši službu zvládneme.

Konference Růže a kříž 17. - 20. 11. 2016


Stále více než kdy dříve touží současný člověk pochopit dění kolem sebe i v sobě a rozlišit síly, které skrze něho, ostatní lidi i události promlouvají. Konference Růže a Kříž v Evropě nabízí na základě hlubšího porozumění založeném na anthroposofii klíč k rozluštění mnohdy velmi spletitých souvislostí

Přejít na stránky konference Růže kříž v Evropě

Kontaktní údaje


Anthroposofická společnost v České republice
Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 - Břevnov (mapa)
IČ: 45245584, DIČ: CZ45245584
Bankovní spojení: POZOR ZMĚNA !!!
2001108928/2010 pro platby v korunách (CZK),
2901108931/2010 pro platby v eurech (EUR)

Právní forma: společnost je spolek zapsaný u Min.vnitra pod č.j. VSP/1-3195/90-R