Anthroposofická společnost v České republice


„Jsou lidé, kteří se domnívají, že hranicemi smyslového vnímání jsou vymezeny hranice veškerého poznání. Kdyby tito lidé dokázali zaměřit svoji pozornost na způsob, jakým si tyto hranice uvědomují, tehdy by v tomto uvědomění objevili i schopnosti, jimiž se dají tyto hranice překročit...“ 

Rudolf Steiner, „Anthroposofické vůdčí myšlenky vydané Goetheanem“ č.3 - 17.února 1924

Rudolf Steiner

více o Anhroposofické společnosti v ČR

Poslání a cíle společnosti


„Anthroposofická společnost je dobrovolným, otevřeným a nezávislým spolkem občanů. Spolu s obdobnými společnostmi v jiných zemích se hlásí ke Všeobecné anthroposofické společnosti, založené na Vánočním sjezdu 1923/24 a k jejímu centru, Svobodné vysoké škole pro duchovní vědu při Goetheanu v Dornachu ve Švýcarsku. Je nezávislá na politických hnutích, na státních a hospodářských orgánech. Klade si za úkol pečovat o poznatky anthroposofie, seznamovat s nimi veřejnost a uplatňovat podněty anthroposofie v různých oborech života. V této souvislosti odmítá dogmata i sektářství všeho druhu.

Plnění svých úkolů zajišťuje: studiem v pobočkách, v pracovních skupinách a iniciativách pořádáním přednášek, kurzů, seminářů, uměleckých pořadů a výstav vydáváním a šířením tiskovin, periodik a knih. Svou činnost vyvíjí na území České republiky.“

Ze stanov Anthroposofické společnosti v České republice

Anthroposofická témata

Aktivity společnosti


Přednášky, konference a kulturní akce

Přednášky, konference a kulturní akce

Pravidelná přednášky věnujeme anthroposofickým tématům i aktuálním společenským otázkám.

Zobrazit kalenář
Pobočky, iniciativy a pracovní skupiny

Pobočky, iniciativy a pracovní skupiny

V České republice existuje řada skupin, které se věnují studiu nebo se zaměřují na nějaký praktický úkol.


Zobrazit seznam poboček
Knihovna, prodej publikací

Knihovna, prodej publikací

Členové společnosti si mohou zapůjčit knihy a nebo zakoupit vybrané tituly nakladatelství STUDIUM.


Prodej publikací
Materiály dostupné v elektronické podobě

Materiály dostupné v elektronické podobě

Členové společnosti mají přístup k elektronické podobně některých přednášek a případně k dalším materiálům.


Zobrazit materiály

Kontaktní údaje


Anthroposofická společnost v České republice
Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 - Břevnov (mapa)
IČ: 45245584, DIČ: CZ45245584
Bankovní spojení:
2001108928/2010 pro platby v korunách (CZK),
2901108931/2010 pro platby v eurech (EUR)

Právní forma: společnost je spolek zapsaný u Min.vnitra pod č.j. VSP/1-3195/90-R