Anthroposofická společnost v České republice


„Kontinuita práce, a to i ve vnějších formách, má být zachována, aby nedošlo k rozštěpení a nemohlo dojít k odtržení anthroposofické moudrosti od osobnosti Dr. Steinera. Neboť tak by byla jednou jeho vlastní slova: Já mám opustit jen fyzický svět, ale podaří-li se odpůrčím mocnostem Anthroposofii ode mne odtrhnout, v tom smyslu, že učení bude dáno širokým masám, bez povědomí o mně, tak že zpovrchní, pak se stane to, čeho chtěly dosáhnout ahrimanské bytosti.“ 

Ita Wegmanová, „Členům“ 28. června 1925

Rudolf Steiner

více o Anhroposofické společnosti v ČR

Poslání a cíle společnosti


„Anthroposofická společnost je dobrovolným, otevřeným a nezávislým spolkem občanů. Spolu s obdobnými společnostmi v jiných zemích se hlásí ke Všeobecné anthroposofické společnosti, založené na Vánočním sjezdu 1923/24 a k jejímu centru, Svobodné vysoké škole pro duchovní vědu při Goetheanu v Dornachu ve Švýcarsku. Je nezávislá na politických hnutích, na státních a hospodářských orgánech. Klade si za úkol pečovat o poznatky anthroposofie, seznamovat s nimi veřejnost a uplatňovat podněty anthroposofie v různých oborech života. V této souvislosti odmítá dogmata i sektářství všeho druhu.

Plnění svých úkolů zajišťuje: studiem v pobočkách, v pracovních skupinách a iniciativách pořádáním přednášek, kurzů, seminářů, uměleckých pořadů a výstav vydáváním a šířením tiskovin, periodik a knih. Svou činnost vyvíjí na území České republiky.“

Ze stanov Anthroposofické společnosti v České republice

Anthroposofická témata

Aktivity společnosti


Přednášky, konference a kulturní akce

Přednášky, konference a kulturní akce

Pravidelná přednášky věnujeme anthroposofickým tématům i aktuálním společenským otázkám.

Zobrazit kalenář
Pobočky, iniciativy a pracovní skupiny

Pobočky, iniciativy a pracovní skupiny

V České republice existuje řada skupin, které se věnují studiu nebo se zaměřují na nějaký praktický úkol.


Zobrazit seznam poboček
Knihovna, prodej publikací

Knihovna, prodej publikací

Členové společnosti si mohou zapůjčit knihy a nebo zakoupit vybrané tituly nakladatelství STUDIUM.


Prodej publikací
Materiály dostupné v elektronické podobě

Materiály dostupné v elektronické podobě

Členové společnosti mají přístup k elektronické podobně některých přednášek a případně k dalším materiálům.


Zobrazit materiály

Konference Růže a kříž 17. - 20. 11. 2016


Stále více než kdy dříve touží současný člověk pochopit dění kolem sebe i v sobě a rozlišit síly, které skrze něho, ostatní lidi i události promlouvají. Konference Růže a Kříž v Evropě nabízí na základě hlubšího porozumění založeném na anthroposofii klíč k rozluštění mnohdy velmi spletitých souvislostí

Přejít na stránky konference Růže kříž v Evropě

Kontaktní údaje


Anthroposofická společnost v České republice
Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 - Břevnov (mapa)
IČ: 45245584, DIČ: CZ45245584
Bankovní spojení: 1129919004 / 2700

Právní forma: společnost je spolek
zapsaný u Min.vnitra pod č.j. VSP/1-3195/90-R

Internetové stránky společnosti - miwi@outlook.cz M. Wimmer - 733143144
Dotazy k prostoru v Hošťálkově řeší Jiří Friedel - 246030358