Anthroposofická společnost v České republice

Kalendář


Nejbližší události

Příspěvek k porozumění meditaci - I. část

Petr Stránský | 23. 09. 2017 10:00 - 23. 09. 2017 12:00 | Praha, Hošťálkova 1d | Přednáška

sobotní přednáška

Detail akce

Barevná okna a stropní malby sálu Goetheana

Thorwald Thiersch | 28. 09. 2017 16:30 - 28. 09. 2017 18:30 | Praha, Hošťálkova 1d | Přednáška

Michaelské akce v Anthroposofické společnosti

aneb Vás zveme na přednášky hostů z Dornachu

Detail akce

Jak slavíme svátek Michaela

Seija Zimmermann | 28. 09. 2017 18:30 - 28. 09. 2017 20:30 | Praha, Hošťálkova 1d | Přednáška

Michaelské akce v Anthroposofické společnosti

aneb Vás zveme na přednášky hostů z Dornachu

Detail akce

O působení práce na počítači na naše oči a na zrak

Thorwald Thiersch | 29. 09. 2017 19:00 - 29. 09. 2017 21:00 | Praha, Na Špejcharu 7 (Obec Křesťanů) | Přednáška

Michaelské akce v Anthroposofické společnosti

aneb Vás zveme na přednášky hostů z Dornachu

Detail akce

Vnímání duchovních hierarchií v minulosti a u R.Steinera

Seija Zimmermann | 30. 09. 2017 10:00 - 30. 09. 2017 12:00 | Praha, Hošťálkova 1d | Přednáška

Michaelské akce v Anthroposofické společnosti

aneb Vás zveme na přednášky hostů z Dornachu

Detail akce

Markus Osterrieder: Současné krize ve světle obrazného světa Svatého Grálu

Markus Osterrieder | 06. 10. 2017 19:30 - 08. 10. 2017 12:30 | Semily, Tyršova 485 | seminář

Pobočka Anthroposofické společnosti Kozákov vás zve srdečně na podzimní víkend Akademie pro goetheanismus a anthroposofii.

Na podstatné otázky, jež nám naléhavě kladou současné krize, vrhneme zcela nové světlo, podíváme-li se na ně na pozadí obrazného jazyka světa Grálu. Zejména v podání Wolframa von Eschenbach zahrnuje grálské dění ony západní a východní kultury, jež nyní stojí v konfliktech proti sobě. Co se můžeme naučit v souvislosti s grálskými událostmi? Jaké se zde otvírají hlubší osudové souvislosti?

Program:

Pátek 6.10.
19,30 - 21,00 Přivítání a úvodní přednáška
Sobota 7.10.
9,30 - 11,00 II. Přednáška
11,30 - 12,30 Otázky k tématu
15,30 - 17,00 III.Přednáška
19,00 - 20,30 IV. Přednáška
Neděle 8.10.
9,30 - 10,30 Otázky k tématu
11,00 - 12,30 V.Přednáška

Kurzovné: 1000 Kč (studenti a důchodci 700 Kč) splatné při registraci v pátek 6.10. Jednotlivá přednáška 200 Kč.
Kdyby měla být výše poplatku důvodem Vaší neúčasti, je možné předem domluvit slevu. Naopak umožňuje-li vám vaše životní situace zaplatit více, budeme vděčni za podporu aktivit pobočky.

Přihlásit se můžete do 5.října na email: jiroutovahelena@seznam.cz . V přihlášce uveďte prosím jméno, adresu, email (pro zaslání pozvánky na další akce pobočky) a to, zda si přejete ubytování ve škole.

Ubytování: v účebnách školy (vlastní karimatka a spací pytel, omezený počet žíněnek , 50 Kč/noc), další možnosti na webových stránkách města Semily - http://www.semily.cz/ubytovani/os-1299.

Stravování: Občerstvení o přestávkách bude zajištěno formou studentského bufetu.

Na shledanou se těší za organizační skupinu

Dušan Pleštil a Karel Škopek

Detail akce

Templáři - setkání k 710. výročí pronásledování řádu

Michel Joseph | 13. 10. 2017 17:30 - 13. 10. 2017 19:00 | Praha, Hošťálkova 1d | Přednáška s besedou

Na den přesně v pátek 13. před 710 lety Filip Sličný s papežem zaútočili na duchovní impuls templářů.

Zveme vás na komponované setkání a besedu, v jejímž rámci mimo jiné představí své fotografie a poznatky účastníci "Templářské studijní cesty", pořádané školou Tycha Brahe ve dnech 27.9. až 2.10.2017.

Detail akce

Valná hromada a volby Anthroposofické společnosti v České republice z.s.

Anežka Janátová | 21. 10. 2017 10:00 - 21. 10. 2017 16:00 | Praha, Hošťálkova 1d | Valná hromada

Srdečně vás zveme na valnou hromadu Anthroposofické společnosti v ČR, která bude mít následující program:

1) Úvod a umělecké zahájení

2) Tomáš Boněk: Veřejně působící esoterní společenství dříve a nyní

3) Volba představenstva a revizní komise na další období

4) Zpráva o činnosti

5) Zpráva o hospodaření

6) Zpráva revizní komise

7) Akce, zprávy z poboček a iniciativ

8) Různé

9) Slavnostní zakončení

Volby do představenstva a revizní komise Anthroposofické společnosti ČR 2017

Ve volbách do představenstva a revizní komise Anthroposofické společnosti ČR v roce 2017 se pro následující tři roky volí sedm členů do prvního orgánů a tři členové do druhého orgánu. Termínem pro zasílání návrhů kandidátů byl 15. srpen 2017.

Volební komise ověřila souhlasy všech navržených osob a sestavila níže uvedené kandidátní listiny pro volby v sobotu 21. října 2017. Do těchto voleb kandiduje 8 členů do představenstva a 3 členové do revizní komise – kandidátní listiny jsou seřazeny abecedně. Kandidáti do představenstva připojili ke kandidatuře své „volební prohlášení“. V případě zvolení kandidáta do obou orgánů se kandidát musí rozhodnout pro práci pouze v jednom z nich.

Kandidáti do představenstva:

1. Bezányi Daniel, Na hradišti 505, 250 67 Klecany

2. Boněk Tomáš, Na Špejcharu 3, 170 00 Praha 7 – Holešovice

3. Friedel Jiří, Na Kocourkách 14, 160 00 Praha 6 – Střešovice

4. Janátová Anežka, Marie Cibulkové 1c, 140 00 Praha 4 – Nusle

5. Petr Tomáš, U Bytovek 673, 252 16 Nučice

6. Poláčková Veronika, Zdabořská 80, 261 05 Příbram

7. Šedivá Pavla, Boseň 38, 295 01

8. Tomec Pavel, Bílovická 40, 614 00 Brno

Kandidáti do revizní komise:

1. Šedivá Pavla, Boseň 38, 295 01

2. Šnobl Libor, Buš 119, 252 08

3. Šťastná Ilona, Mgr., Putim 82, 397 01 Písek

V souladu s Volebním řádem vydaným ve Zpravodaji červenec – srpen 2010 pracuje volební komise ve složení Lenka Harrington, David Šeterle, Zdeněk Tenora a Eva Žáková.
David Šeterle, volby@anthroposof.cz


Prohlášení jednotlivých kandidátů do představenstva AS

(v abecedním pořadí)

BEZÁNYI DANIEL

Drazí přátelé, děkuji vám za dosavadní společné setkávání a tvůrčí anthroposofickou práci, kterou je v naší době tak náročné realizovat.

V úsilí tímto směrem budu pokračovat i nadále. A vzhledem k tomu, že jsem prakticky již téměř ukončil své vysokoškolské vzdělání v oboru sociální práce, komunikace a aplikované psychoterapie, kterému jsem věnoval pět uplynulých let téměř všechny víkendy, budu s vámi moci být opět intenzivněji v kontaktu a převzít na sebe i více úkolů. Například bych rád přispěl k dalšímu rozvoji anthroposoficky orientované terapeutické práce, vzniku případných nových odborných sekcí v rámci naší společnosti a působil ve smyslu vzájemného posilování jednotlivých iniciativ. Těším se na setkání s vámi v Michaelském čase.


BONĚK TOMÁŠ

Milí přátelé, před volbami je dobré si vždy znovu připomenout, že Anthroposofická společnost není hierarchicky uspořádaným společenstvím. Místo v ní mají všichni zájemci o setkávání s Anthroposofií a s dalšími lidmi, kteří s anthroposofií žijí a kteří nejrůznějším způsobem vnášejí její impulsy do života. Anthroposofická společnost nabízí vnější i vnitřní prostor pro taková setkávání. Život v tomto prostoru se rozvíjí a roste především na základě iniciativy členů. Představenstvo tyto iniciativy koordinuje a zároveň přináší vlastní impulsy pro rozvoj anthroposofické práce v České republice a spravuje její majetek. Důležitým úkolem členů představenstva je také kontakt s vedením Všeobecné anthroposofické společnosti v Dornachu a s dalšími přáteli po celém světě.

Opakovaně vyjádřená důvěra v mé anthroposofické usilování mne zavazuje kandidovat i letos. Budu-li zvolen, budu se v rámci představenstva i mimo ně snažit o důstojnou reprezentaci anthroposofie a pomáhat tam, kde bude třeba.


FRIEDEL JIŘÍ

V představenstvu AS bych rád pokračoval ve správě nemovitostí společnosti a v zajišťování běžné agendy. Chtěl bych také přispět ke zdárnému průběhu všech akcí pořádaných společností a pokusit se zajistit pravidelný rytmus sobotních přednášek.


JANÁTOVÁ ANEŽKA

Vážení a milí anthroposofičtí přátelé, pohybujeme se ve světě, ve kterém je nakladeno mnoho různých "výbušných min". Lákadla moci, peněz a "užívání si" mají své nejrůznější podoby. Ale právě tuto dobu jsme si k našemu pobytu na Zemi zvolili. Rudolf Steiner dar Anthroposofie přinesl včas, jen naše Duše, v době Duše vědomé, jakoby byly omámeny silnou Pravdou, která všude kolem nás mocným hlasem promlouvá. A ačkoliv ji slyšíme, necháváme se uklidňovat, že přece ještě není tak zle.

Blíží se 100. výročí Vánočního sjezdu. Všechny výpovědi Rudolfa Steinera o nadcházející době začínají být naplňovány. Co můžeme dělat? Za prvé: Nenechat se uspat uklidňujícími řečmi a současně nepodléhat obavám z budoucnosti. Za druhé: Ze všech sil usilovat o prohloubení našeho duchovního poznání. Za třetí: Bez ohledu na to, jak jsme odlišní, vnímat celé společenství z pohledu opravdového bratrství. Za čtvrté: V darovaných meditacích se spojovat s Rudolfem Steinerem. Za páté: Učit se hovořit tak, aby naše řeč vycházela z Anthroposofie a byla srozumitelná a pravdivá.

To jsou mé zásady, s nimiž se snažím žít. Přijímat vše, co přichází a usilovat o porozumění se všemi, v jejichž duších Anthroposofie žije a třeba o tom ještě ani nevědí.


PETR TOMÁŠ

Na práci představenstva Anthroposofické společnosti jsem se podílel již ve třech volebních obdobích. Pomáhal jsem při organizaci konferencí a dalších akcí, sestavoval jsem obsah a zařizoval vydání a rozesílku Zpravodaje, převzal jsem péči o členské legitimace a kalendář akcí. Pokud budu zvolen, mohu v těchto aktivitách pokračovat.

Jsem otevřen podnětům ke zlepšení práce společnosti (zejména uvítám podněty a pomoc směrem k vydávání Zpravodaje), nesouhlasím však se zaváděním nových nedomyšlených předpisů či stanov.


POLÁČKOVÁ NEJEDLOVÁ VERONIKA

Od dětství usiluji o to, abych mohla pracovat, lépe řečeno sloužit, v některém z odvětví anthroposofie. Po celostním studiu semináře pro waldorfskou pedagogiku ve Stuttgartu jsem v roce 1994 začala učit na waldorfské škole v Příbrami, kde po roční pauze pracuji dodnes. Členem AS jsem od r. 1991. Působím jako lektor třídních hodin pro skupinu v Příbrami a jsem jedním ze zakládajících členů nového spolku sociálního společenství Nausiká. Výboru AS bych chtěla nabídnout své dlouholeté zkušenosti v oblasti waldorfského školství a pomoci s propojováním kruhu lektorů s výborem AS a přispět ke vzájemné spolupráci členů v rámci AS v ČR vůbec. Neboť v tom spatřuji jedinou možnou cestu k tomu, aby anthroposofie mohla živě promlouvat skrze nás.


ŠEDIVÁ PAVLA

Když mě moji přátelé navrhovali na kandidátku do představenstva AS, zprvu jsem odmítala, poněvadž je mým přesvědčením, že chce-li člověk pracovat pro AS, nemusí na to mít funkci, stačí dobrá vůle. Pak jsem se ale nechala přesvědčit, že k prosazování idejí je to v nyní zavedeném pořádku přece snad důležité. Své ideje jsem naznačila v návrhu nových stanov. Stojím si za tím, že je na čase, abychom se v AS probudili, a o to chci usilovat, ať už budu zvolena, či nikoli.

Především věřím, že se máme při práci v AS spoléhat na vedení člověkem, který ji založil a který je stále s námi, když se sejdeme, skrze mysteria Vánočního sjezdu. K tomu, co nám předal, bychom se stále měli obracet s otázkou, zda to, kam míříme, je v souladu s jeho cílem.

On sám nám také například sděloval (mimo mnohé jiné), abychom při své práci dodržovali pravidelný rytmus (který je v životě jednak praktický a jednak nám dodává sílu), a také abychom pokud možno nerozhodovali důležité otázky ihned, ale „poradili“ se o jejich řešení s duchovním světem (jinak řečeno: odložili hlasování na příští zasedání). To se nyní neděje.

Velkými otázkami, k jejichž řešení nám již příliš času nezbývá, jsou podle mého názoru ještě dvě:

- Spojení největší otevřenosti AS s nejniternější ezoterikou.

- Otázka iniciativnosti členů v antroposofickém životě.

Děkuji všem členům, kteří mě svou iniciativou podporují.


TOMEC PAVEL

Jmenuji se Pavel Tomec, bydlím v Brně a v představenstvu Anthroposofické společnosti působím už třetí volební období – to znamená už devět let. Svoji úlohu ve vedení společnosti vidím hlavně jako servis pro ostatní členy, aby měli co nejsnadnější podmínky, jak se s Anthroposofií setkávat a jak ji začleňovat do svého života. Starat se o to, aby společnost fungovala a splňovala všechny formální požadavky, které nám ukládá náš právní systém a zároveň dbát o to, aby společnost neztratila svoje duchovní poslání a spojení s duchem Rudolfa Steinera. Domnívám se, že se v tomto směru za dobu mého působení v představenstvu AS podařilo mnohé uskutečnit. Přestože není samozřejmě vždycky všechno tak, jak bychom si to přáli a reálný život neustále prověřuje naši ducha-přítomnost a schopnost žít v souladu s tím, co jsme poznali jako pravdivé.

Cítím, že mě nasazené tempo poněkud unavuje a nezbývá mi čas na některé další aktivity, které považuji za důležité. Chci se však přičinit, aby dosavadní kurz směřování Anthroposofické společnosti byl zachován a aby Anthroposofická společnost v čele se svým představenstvem udržovala kontinuitu ve svém směřování. Bohužel moc nevidím komu „předat veslo“, abych mohl s klidným svědomím „vystoupit z pramice“ a věnovat se více třeba práci v pobočce, svým blízkým, studiu, umělecké práci nebo dalším aktivitám. Proto jsem se rozhodl ještě jednou kandidovat do představenstva AS na další tři roky.

Upozornění pro volitele

Podle schváleného volebního řádu je „volitelem každý plnoprávně přítomný účastník volební valné hromady. Plnoprávně přítomným členem valné hromady je člen, který je buď fyzicky přítomen, nebo který zmocnil písemně s ověřeným podpisem k zastupování na valné hromadě jiného člena.“ Přesné znění zmocnění není předepsáno, musí z něj však vyplývat to podstatné – kdo koho k čemu pověřuje. Možný vzor takovéhoto prohlášení je uveden níže, ověřit stačí podpis zmocnitele.

Dále upozorňujeme, že „při registraci se člen prokazuje členským průkazem Anthroposofické společnosti. (Ve výjimečných případech lze požádat představenstvo před začátkem valné hromady o vystavení duplikátu.)

Tomáš Petr

Vzor plné moci:

Plná moc

Zmocnitel:
pan/paní …………………………………….…………..,
člen spolku Anthroposofická společnost v České republice z.s.
bytem ……………………………………………………..

Zmocněnec:
pan/paní …………………………………………………,
člen spolku Anthroposofická společnost v České republice z.s.
bytem ……………………………………………………..

Zmocnitel uděluje zmocněnci plnou moc k zastupování na členské schůzi spolku Anthroposofická společnost v České republice z.s., která se bude konat 21. října 2017, a k výkonu hlasovacích práv při volbě členů statutárních orgánů jmenovaného spolku.

Zmocněnec tuto plnou moc přijímá a zavazuje se, že bude zmocnitele zastupovat dle jeho pokynů.

V………………………………., dne…………….

­­­­­­­­­____________________ ___________________
Zmocnitel Zmocněnec

Detail akce

Škola Tycho Brahe - předběžný termín příštího semináře

Michel Joseph | 02. 11. 2017 19:00 - 05. 11. 2017 14:00 | Praha, Hošťálkova 1d | Vzdělávání

ŠKOLA TYCHA BRAHE PRAHA
VZDĚLÁVÁNÍ V ASTROBIOGRAFII A SOCIÁLNÍM UMĚNÍ
- Tento termín je předběžný - bude potvrzen později.

Detail akce

Změna jako nevyhnutelný impuls pro budoucnost -– Tajemství rozhodování (II. díl)

Ondřej Říha, David Šeterle | 11. 11. 2017 10:00 - 11. 11. 2017 16:00 | Praha, Hošťálkova 1d | Konference

V návaznosti na Kurz živého přednášení jsme v březnu zahájili přednáškový cyklus věnovaný tématu „Změna jako nevyhnutelný impuls pro budoucnost“, který tak otevírá prostor nejen pro absolventy našeho kurzu, vystoupit a předat veřejnosti témata, jež mohou druhé inspirovat a obohatit a zároveň jim pomoci získat praxi v jejich přednesu.

Harmonogram (pozor změna termínu!!!)
V sobotu 11.listopadu 2017 se setkáme podruhé, tentokrát na téma: „Tajemství rozhodování.“ Konference začíná v 10:00 dvěma dopoledními přednáškami a po obědě vrcholí po dalších dvou přednáškách společnou diskuzí do 16:30. Tak jak vytváříme oblouk celým přednáškovým cyklem, tak se soustředíme i na oblouk v rámci každé konference. Daří se nám propojovat přednášející tak, aby společně uchopili dané téma, společnými silami ho propracovali a individuálně obohatili vlastními zkušenostmi.

Tajemství rozhodování

Možnost rozhodování dnes patří k jednomu ze základních pilířů svobodné společnosti. S rozvojem individuality a vědomí člověka souvisí i možnost učinit rozhodnutí ze své vlastní vůle, svobodně, avšak s plnou zodpovědností k důsledkům, které naše rozhodnutí způsobí. Rozhodnutí je reálný čin s reálnými důsledky, o kterých často během rozhodování ještě ani nevíme. Ač je rozhodování naší každodenní činností a často se rozhodujeme zcela intuitivně a podvědomě, určitě každý z nás zažil situaci, kdy nás životní okolnosti donutily učinit velké rozhodnutí, jež zásadně ovlivnilo naši budoucnost. Ať se jedná o změnu v zaměstnání, ve vztahu, či k postoji k sobě samému. Rozhodnutí se tak stává nelehkou událostí, s nejasným výsledkem, kterým jsme nuceni si projít. Ať se rozhodneme jakkoli, účinky rozhodnutí ovlivní budoucnost a téměř vždy nejen naši.

Aktuální informace najdete na našem webu www.zmenajakoimpuls.cz .

Detail akce

Kdo u nás přednáší?


Anežka Janátová PhDr.

Anežka Janátová

Více...

Hana Giteva

Hana Giteva

Více...

Ulrich Rösch

Ulrich Rösch

Více...

Petr  Janát Dolista

Petr Janát Dolista

Více...

Josef Krček

Josef Krček

Více...

Dušan Pleštil

Dušan Pleštil

Více...

Christoph Lindenau

Christoph Lindenau

Více...

Wolfgang Schad

Wolfgang Schad

Více...

Heinz Zimmermann

Heinz Zimmermann

Více...

Richard Ramsbotham

Richard Ramsbotham

Více...

Terry Boardman

Terry Boardman

Více...

Michaela Glöckler

Michaela Glöckler

Více...

Miluše Kubíčková CSc.

Miluše Kubíčková

Více...

Zdeněk Kalva CSc.

Zdeněk Kalva

Více...

Ueli Seiler-Hugova

Ueli Seiler-Hugova

Více...

Natasha Kraus

Natasha Kraus

Více...

Eliška Svobodová

Eliška Svobodová

Více...

Galimir Gitev

Galimir Gitev

Více...

Annemarie Ehrlich

Annemarie Ehrlich

Více...

Michel Joseph

Michel Joseph

Více...

Hana Sirotková

Hana Sirotková

Více...

Christoph Meinecke

Christoph Meinecke

Více...

Peter Selg

Peter Selg

Více...

Martin Semerád Ph.D.

Martin Semerád

Více...

Yehuda Tagar

Yehuda Tagar

Více...

Ursula Zimmermann

Ursula Zimmermann

Více...

Jan Boštík

Jan Boštík

Více...

Markus Weiss

Markus Weiss

Více...

Tomáš Boněk

Tomáš Boňek

Více...

Oldřich Hozman

Oldřich Hozman

Více...

Markus Osterrieder

Markus Osterrieder

Více...

Kontaktní údaje


Anthroposofická společnost v České republice
Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 - Břevnov (mapa)
IČ: 45245584, DIČ: CZ45245584
Bankovní spojení: POZOR ZMĚNA !!!
2001108928/2010 pro platby v korunách (CZK),
2901108931/2010 pro platby v eurech (EUR)

Právní forma: společnost je spolek zapsaný u Min.vnitra pod č.j. VSP/1-3195/90-R