Anthroposofická společnost v České republice

Rozhovor s prof. Janem Bouzkem

AJ: Když se ohlížíte za svým životem, co považujete za významné události pro celou Vaši biografii? 

 JB: Na něco jsem přišel v životě sám, jindy jsem vlastním osudem narazil na něco, co mou cestu obrátilo. Taková významná osudová setkání byla s Josefem Adamcem, knězem Obce křesťanů a Josefem Bartošem, mým učitelem a jedním ze zakladatelů waldorfského školství u nás. Za presidenta Novotného jsem si uvědomil, že problémy této země jsou problémy celého světa a problémy celého světa jsou problémy této země. V roce 1968 jsem se rozhodl z možnosti výběru různých cest pro jednu, cestu anthroposofie. Je to jediná bezpečná cesta, jak říká Sergej Prokofjev. Je to zároveň i cesta náročná, ale jediný způsob, jak udržet naši vůli, srdce i intelekt pohromadě.

AJ: Bylo Vám při Vaší cestě manželství oporou?

JB: Bylo mi výzvou, která mi bránila v nebezpečí sklouznout do prostoru sektářství.

AJ: Jak Vám anthroposofie pomáhá při Vaší práci se studenty?

JB: V rozšíření poznání i ve vztahu mezi učitelem a studentem.

AJ: Jak Vám Vaše poznání pomáhá v pohledu na dějiny?

JB: Myslím, že tady je začátkem to, čemu se anthroposofové málo věnují, Steinerově historické symptomatologii, která vyrovnává dnešní jednostranné interpretace dějin. Podle záměrů “Bolognské deklarace“ se stává hlavním úkolem dnešního studia výchova polovzdělanců, kteří se lehce mohou stát Čapkovými Mloky. Je to propagované obecně tříleté studium.

AJ: Co byste vzkázal mladým lidem?

JB: Aby brali krizi naší doby nikoli jako problém, ale jako výzvu, aby si připomněli, že nové etapy naší mysli byly ve vývoji provázeny vždy krizemi. Na začátku filosofické duše se do nové doby dostali jen ti, kteří této výzvě dostáli, i přes jejich negativní vlastnosti - Odysseus s podporou Pallas Athény, David s podporou samotného Hospodina. Dnešní výzvou je zjasnění našeho vědomí, abychom v této krizi obstáli. Když jezdíme autem a nejsme při vědomí, končíme nehodou. Zjasnění vědomí souvisí s tím, abychom skrze anthroposofii navázali spojení s duchovním světem.

Konference Růže a kříž 17. - 20. 11. 2016


Stále více než kdy dříve touží současný člověk pochopit dění kolem sebe i v sobě a rozlišit síly, které skrze něho, ostatní lidi i události promlouvají. Konference Růže a Kříž v Evropě nabízí na základě hlubšího porozumění založeném na anthroposofii klíč k rozluštění mnohdy velmi spletitých souvislostí

Přejít na stránky konference Růže kříž v Evropě

Kontaktní údaje


Anthroposofická společnost v České republice
Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 - Břevnov (mapa)
IČ: 45245584, DIČ: CZ45245584
Bankovní spojení: POZOR ZMĚNA !!!
2001108928/2010 pro platby v korunách (CZK),
2901108931/2010 pro platby v eurech (EUR)

Právní forma: společnost je spolek zapsaný u Min.vnitra pod č.j. VSP/1-3195/90-R