Anthroposofická společnost v České republice

Kalendář


Změna jako nevyhnutelný impuls pro budoucnost -– Tajemství rozhodování (II. díl) ZMĚNA TERMÍNU!!!

V návaznosti na Kurz živého přednášení jsme v březnu zahájili přednáškový cyklus věnovaný tématu „Změna jako nevyhnutelný impuls pro budoucnost“, který tak otevírá prostor nejen pro absolventy našeho kurzu, vystoupit a předat veřejnosti témata, jež mohou druhé inspirovat a obohatit a zároveň jim pomoci získat praxi v jejich přednesu.

Harmonogram (pozor změna termínu!!!)
V sobotu 11.listopadu 2017 se setkáme podruhé, tentokrát na téma: „Tajemství rozhodování.“ Konference začíná v 10:00 dvěma dopoledními přednáškami a po obědě vrcholí po dalších dvou přednáškách společnou diskuzí do 16:30. Tak jak vytváříme oblouk celým přednáškovým cyklem, tak se soustředíme i na oblouk v rámci každé konference. Daří se nám propojovat přednášející tak, aby společně uchopili dané téma, společnými silami ho propracovali a individuálně obohatili vlastními zkušenostmi.

Tajemství rozhodování

Možnost rozhodování dnes patří k jednomu ze základních pilířů svobodné společnosti. S rozvojem individuality a vědomí člověka souvisí i možnost učinit rozhodnutí ze své vlastní vůle, svobodně, avšak s plnou zodpovědností k důsledkům, které naše rozhodnutí způsobí. Rozhodnutí je reálný čin s reálnými důsledky, o kterých často během rozhodování ještě ani nevíme. Ač je rozhodování naší každodenní činností a často se rozhodujeme zcela intuitivně a podvědomě, určitě každý z nás zažil situaci, kdy nás životní okolnosti donutily učinit velké rozhodnutí, jež zásadně ovlivnilo naši budoucnost. Ať se jedná o změnu v zaměstnání, ve vztahu, či k postoji k sobě samému. Rozhodnutí se tak stává nelehkou událostí, s nejasným výsledkem, kterým jsme nuceni si projít. Ať se rozhodneme jakkoli, účinky rozhodnutí ovlivní budoucnost a téměř vždy nejen naši.

Aktuální informace najdete na našem webu www.zmenajakoimpuls.cz .

Kdo u nás přednáší?


Anežka Janátová PhDr.

Anežka Janátová

Více...

Hana Giteva

Hana Giteva

Více...

Ulrich Rösch

Ulrich Rösch

Více...

Petr  Janát Dolista

Petr Janát Dolista

Více...

Josef Krček

Josef Krček

Více...

Dušan Pleštil

Dušan Pleštil

Více...

Christoph Lindenau

Christoph Lindenau

Více...

Wolfgang Schad

Wolfgang Schad

Více...

Heinz Zimmermann

Heinz Zimmermann

Více...

Richard Ramsbotham

Richard Ramsbotham

Více...

Terry Boardman

Terry Boardman

Více...

Michaela Glöckler

Michaela Glöckler

Více...

Miluše Kubíčková CSc.

Miluše Kubíčková

Více...

Zdeněk Kalva CSc.

Zdeněk Kalva

Více...

Ueli Seiler-Hugova

Ueli Seiler-Hugova

Více...

Natasha Kraus

Natasha Kraus

Více...

Eliška Svobodová

Eliška Svobodová

Více...

Galimir Gitev

Galimir Gitev

Více...

Annemarie Ehrlich

Annemarie Ehrlich

Více...

Michel Joseph

Michel Joseph

Více...

Hana Sirotková

Hana Sirotková

Více...

Christoph Meinecke

Christoph Meinecke

Více...

Peter Selg

Peter Selg

Více...

Martin Semerád Ph.D.

Martin Semerád

Více...

Yehuda Tagar

Yehuda Tagar

Více...

Ursula Zimmermann

Ursula Zimmermann

Více...

Jan Boštík

Jan Boštík

Více...

Markus Weiss

Markus Weiss

Více...

Tomáš Boněk

Tomáš Boňek

Více...

Oldřich Hozman

Oldřich Hozman

Více...

Markus Osterrieder

Markus Osterrieder

Více...

Kontaktní údaje


Anthroposofická společnost v České republice
Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 - Břevnov (mapa)
IČ: 45245584, DIČ: CZ45245584
Bankovní spojení: POZOR ZMĚNA !!!
2001108928/2010 pro platby v korunách (CZK),
2901108931/2010 pro platby v eurech (EUR)

Právní forma: společnost je spolek zapsaný u Min.vnitra pod č.j. VSP/1-3195/90-R