Anthroposofická společnost v České republice

Kalendář


Valná hromada a volby Anthroposofické společnosti v České republice z.s.

Srdečně vás zveme na valnou hromadu Anthroposofické společnosti v ČR, která bude mít následující program:

1) Úvod a umělecké zahájení

2) Tomáš Boněk: Veřejně působící esoterní společenství dříve a nyní

3) Volba představenstva a revizní komise na další období

4) Zpráva o činnosti

5) Zpráva o hospodaření

6) Zpráva revizní komise

7) Akce, zprávy z poboček a iniciativ

8) Různé

9) Slavnostní zakončení

Volby do představenstva a revizní komise Anthroposofické společnosti ČR 2017

Ve volbách do představenstva a revizní komise Anthroposofické společnosti ČR v roce 2017 se pro následující tři roky volí sedm členů do prvního orgánu a tři členové do druhého orgánu. Termínem pro zasílání návrhů kandidátů byl 15. srpen 2017.

Volební komise ověřila souhlasy všech navržených osob a sestavila níže uvedené kandidátní listiny pro volby v sobotu 21. října 2017. Do těchto voleb kandiduje 8 členů do představenstva a 3 členové do revizní komise – kandidátní listiny jsou seřazeny abecedně. Kandidáti do představenstva připojili ke kandidatuře své „volební prohlášení“. V případě zvolení kandidáta do obou orgánů se kandidát musí rozhodnout pro práci pouze v jednom z nich.

Kandidáti do představenstva:

1. Bezányi Daniel, Na hradišti 505, 250 67 Klecany

2. Boněk Tomáš, Na Špejcharu 3, 170 00 Praha 7 – Holešovice

3. Friedel Jiří, Na Kocourkách 14, 160 00 Praha 6 – Střešovice

4. Janátová Anežka, Marie Cibulkové 1c, 140 00 Praha 4 – Nusle

5. Petr Tomáš, U Bytovek 673, 252 16 Nučice

6. Poláčková Veronika, Zdabořská 80, 261 05 Příbram

7. Šedivá Pavla, Boseň 38, 295 01

8. Tomec Pavel, Bílovická 40, 614 00 Brno

Kandidáti do revizní komise:

1. Šedivá Pavla, Boseň 38, 295 01

2. Šnobl Libor, Buš 119, 252 08

3. Šťastná Ilona, Mgr., Putim 82, 397 01 Písek

V souladu s Volebním řádem vydaným ve Zpravodaji červenec – srpen 2010 pracuje volební komise ve složení Lenka Harrington, David Šeterle, Zdeněk Tenora a Eva Žáková.
David Šeterle, volby@anthroposof.cz

Upozornění pro volitele

Podle schváleného volebního řádu je „volitelem každý plnoprávně přítomný účastník volební valné hromady. Plnoprávně přítomným členem valné hromady je člen, který je buď fyzicky přítomen, nebo který zmocnil písemně s ověřeným podpisem k zastupování na valné hromadě jiného člena.“ Přesné znění zmocnění není předepsáno, musí z něj však vyplývat to podstatné – kdo koho k čemu pověřuje. Možný vzor takovéhoto prohlášení je uveden níže, ověřit stačí podpis zmocnitele.

Dále upozorňujeme, že „při registraci se člen prokazuje členským průkazem Anthroposofické společnosti. (Ve výjimečných případech lze požádat představenstvo před začátkem valné hromady o vystavení duplikátu.)

Tomáš Petr

Vzor plné moci:

Plná moc

Zmocnitel:
pan/paní …………………………………….…………..,
člen spolku Anthroposofická společnost v České republice z.s.
bytem ……………………………………………………..

Zmocněnec:
pan/paní …………………………………………………,
člen spolku Anthroposofická společnost v České republice z.s.
bytem ……………………………………………………..

Zmocnitel uděluje zmocněnci plnou moc k zastupování na členské schůzi spolku Anthroposofická společnost v České republice z.s., která se bude konat 21. října 2017, a k výkonu hlasovacích práv při volbě členů statutárních orgánů jmenovaného spolku.

Zmocněnec tuto plnou moc přijímá a zavazuje se, že bude zmocnitele zastupovat dle jeho pokynů.

V………………………………., dne…………….

­­­­­­­­­____________________ ___________________
Zmocnitel Zmocněnec

Kdo u nás přednáší?


Anežka Janátová PhDr.

Anežka Janátová

Více...

Hana Giteva

Hana Giteva

Více...

Ulrich Rösch

Ulrich Rösch

Více...

Petr  Janát Dolista

Petr Janát Dolista

Více...

Josef Krček

Josef Krček

Více...

Dušan Pleštil

Dušan Pleštil

Více...

Christoph Lindenau

Christoph Lindenau

Více...

Wolfgang Schad

Wolfgang Schad

Více...

Heinz Zimmermann

Heinz Zimmermann

Více...

Richard Ramsbotham

Richard Ramsbotham

Více...

Terry Boardman

Terry Boardman

Více...

Michaela Glöckler

Michaela Glöckler

Více...

Miluše Kubíčková CSc.

Miluše Kubíčková

Více...

Zdeněk Kalva CSc.

Zdeněk Kalva

Více...

Ueli Seiler-Hugova

Ueli Seiler-Hugova

Více...

Natasha Kraus

Natasha Kraus

Více...

Eliška Svobodová

Eliška Svobodová

Více...

Galimir Gitev

Galimir Gitev

Více...

Annemarie Ehrlich

Annemarie Ehrlich

Více...

Michel Joseph

Michel Joseph

Více...

Hana Sirotková

Hana Sirotková

Více...

Christoph Meinecke

Christoph Meinecke

Více...

Peter Selg

Peter Selg

Více...

Martin Semerád Ph.D.

Martin Semerád

Více...

Yehuda Tagar

Yehuda Tagar

Více...

Ursula Zimmermann

Ursula Zimmermann

Více...

Jan Boštík

Jan Boštík

Více...

Markus Weiss

Markus Weiss

Více...

Tomáš Boněk

Tomáš Boňek

Více...

Oldřich Hozman

Oldřich Hozman

Více...

Markus Osterrieder

Markus Osterrieder

Více...

Kontaktní údaje


Anthroposofická společnost v České republice
Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 - Břevnov (mapa)
IČ: 45245584, DIČ: CZ45245584
Bankovní spojení: POZOR ZMĚNA !!!
2001108928/2010 pro platby v korunách (CZK),
2901108931/2010 pro platby v eurech (EUR)

Právní forma: společnost je spolek zapsaný u Min.vnitra pod č.j. VSP/1-3195/90-R