Anthroposofická společnost v České republice

Kalendář


Růže a kříž v Evropě - otázky duchovní identity ve 20. a 21.století

Zápas o individualitu a společenství uvnitř rostoucího chaosu a roztříštěnosti dnešní doby

V současnosti jsme svědky rostoucího chaosu a roztříštěnosti na nejrůznějších úrovních - ve světě, v místních komunitách i v člověku samém (globalismus × nacionalismus, kolektivní impulsy × izolacionis-mus, nové druhy nemocí). Tento rok – 100 let poté, co Rudolf Steiner poprvé hovořil o trojčlenném sociálním řádu – se budeme zabývat nebezpečími naší současné situace, budeme hledat nové perspektivy, možné formy proměny a uzdravování.

Kulturní a individuální identita v době převratných změn / Markus Osterrieder


Jak se v dějinách vyvíjelo vědomí vlastní identity? Proč jsme právě nyní svědky obrovských politických, kulturních a sociálních bojů o smysl identity? Jaká je souvislost mezi identitou a „Já Jsem?“

Duše vědomá a antisociální instinkt / Markus Osterrieder


Projevem probouzející se duše vědomé bývají silné antisociální tendence. Jak je možné tyto tendence nahradit skutečným sociálním impulsem, který by neupadal zpět ke skupinovému chování nebo kolektivismu? Jak se sociální a antisociální instinkty projevují v hlubších instinktech lidí?

Utváření „Nového společenství“ Spojených států Evropských / Terry Boardman


Je toto „nové společenství“ v souladu s impulsem Růže a kříže a s duchem doby duše vědomé? Kdo stojí za tímto „novým společenstvím“? A o co usiluje?

1917 a 2017: revoluce a kontrarevoluce / Terry Boardman


Politika je o pocitech, hodnotách, zájmech. Důvěra v tradiční politickou moc takzvaného „středu“ upadá. Zleva byl nahrazen tradiční hospodářsky zaměřený marxismus a socialismus kulturním marxismem, napravo znovu povstal populismus a nacionalismus jakožto důsledek vývoje levicové politiky a rovněž jako reakce na globalistický kapitalismus. Mezi stranami pravice a levice upadá vzájemná tolerance. Klesá Evropa zpět do zmatků meziválečných let (1919-1939) nebo se již nacházíme dnes na jiné úrovni? Jak je možné v tomto kontextu porozumět monoteismu a úloze semitských národů (Židům a Arabům)? Čím se podobají léta 2016-2017 období 1848-1849? Jsme skutečně schopni nahlédnout do podstaty boje o hodnoty z roku „1776“ a „1984“ (román George Orwella)? „Svoboda jednotlivce“ a „kolektivistické autoritářství“? „Globalismus“ a „nacionalismus“? Nebo se snaží zrodit něco nového, pozitivnějšího?

Novalis, rosekruciánství a Duch Evropy / Richard Ramsbotham


Novalis byl záhadnou postavou. Žil v době evropského romantismu a jeho život a práce obsahují významné otázky a hádanky, které souvisí s rosekruciánským impulsem v evropské kultuře v minulosti i v současnosti. V přednášce se budeme zabývat tím, jaké souvislosti je možné vidět mezi Novalisem a rosekruciánstvím a evropskou kulturou (západ, východ a střed), evropským romantismem, dvěma Jany, společenstvím a sociálním životem. Budeme se věnovat tematice vztahu Novalise a Goetha, Sofie a anthroposofie, jednostranným pohledům na Novalise (ve světle západních či katolických vlivů), hornictvím a duchovní vědou, apokalyptickými dějinami, současnou civilizací a duchem hry.


Příběhy rosekruciánského zasvěcení / Richard Ramsbotham


Recitál v podání Richarda Ramsbothama (recitace) a Godlindy Gaedeke (hudba), ve kterém zazní ukázky prózy a poezie Rudolfa Steinera, Novalise a dalších autorů, kteří jsou úzce spjati s tématem „Růže a kříže v Evropě“.

Síly, které na lidskou duši působí a nová onemocnění, která z jejich působení vznikají / Anežka Janátová


Potřebné změny v reflexi těchto nemocí. Potřebné změny v prevenci, v přístupu v rodině, ve školství.

Prosazování se duše vědomé v současném lidství / Anežka Janátová


Výchova nových generací rodičů i dětí a základní předpoklady pro tuto výchovu. Nezbytná změna způsobu myšlení z lineárního ve skutečně živé myšlení. Rudolf Steiner stále neznámý.

Program

Pátek 1.12.
15.30 -16.45 Registrace
16.45 Slavnostní zahájení konference
17.00 - 18.30 Síly, které na lidskou duši působí a nová onemocnění, která z jejich působení vznikají - Anežka Janátová
18.30 - 19.00 Přestávka a občerstvení
19.00 - 20.40 Novalis, rosekruciánství a Duch Evropy - Richard Ramsbotham

Sobota 2.12.
9.00 - 10.40 Kulturní a individuální identita v době převratných změn - Markus Osterrieder
11.05 - 12.45 Utváření „Nového společenství“ Spojených států Evropských - Terry Boardman
12.45 - 14.15 Přestávka na oběd
14.15 - 15.00 Eurytmická cvičení proti antisociálním tendencím; Rosekruciánské formy v eurytmii - Vladimír Havrda
15.15 - 16.15 Plénum
16.40 - 18. 20 Prosazování se duše vědomé v současném lidství - Anežka Janátová
18.20 - 19.30 Přestávka a občerstvení
19.30 - 21,10 Příběhy rosekruciánského zasvěcení - Recitál Richarda Ramsbothama (recitace) a Godlindy Gaedeke (hudba)

Neděle 3.12.
9.00 - 10.40 1917 a 2017: Revoluce a kontrarevoluce - Terry Boardman
11.10 - 12.50 Duše vědomá a antisociální instinkt - Markus Osterrieder
12.50 - 13.20 Krátká přestávka na oběd
13.20 - 14.00 Plénum - reflexe přednášejících i účastníků
14.00 - 14.30 Slavnostní zakončení konference

další informace a přihlašovací formulář naleznete na www.rose-cross.cz

Soubory ke stažení:

Kdo u nás přednáší?


Anežka Janátová PhDr.

Anežka Janátová

Více...

Hana Giteva

Hana Giteva

Více...

Ulrich Rösch

Ulrich Rösch

Více...

Petr  Janát Dolista

Petr Janát Dolista

Více...

Josef Krček

Josef Krček

Více...

Dušan Pleštil

Dušan Pleštil

Více...

Christoph Lindenau

Christoph Lindenau

Více...

Wolfgang Schad

Wolfgang Schad

Více...

Heinz Zimmermann

Heinz Zimmermann

Více...

Richard Ramsbotham

Richard Ramsbotham

Více...

Terry Boardman

Terry Boardman

Více...

Michaela Glöckler

Michaela Glöckler

Více...

Miluše Kubíčková CSc.

Miluše Kubíčková

Více...

Zdeněk Kalva CSc.

Zdeněk Kalva

Více...

Ueli Seiler-Hugova

Ueli Seiler-Hugova

Více...

Natasha Kraus

Natasha Kraus

Více...

Eliška Svobodová

Eliška Svobodová

Více...

Galimir Gitev

Galimir Gitev

Více...

Annemarie Ehrlich

Annemarie Ehrlich

Více...

Michel Joseph

Michel Joseph

Více...

Hana Sirotková

Hana Sirotková

Více...

Christoph Meinecke

Christoph Meinecke

Více...

Peter Selg

Peter Selg

Více...

Martin Semerád Ph.D.

Martin Semerád

Více...

Yehuda Tagar

Yehuda Tagar

Více...

Ursula Zimmermann

Ursula Zimmermann

Více...

Jan Boštík

Jan Boštík

Více...

Markus Weiss

Markus Weiss

Více...

Tomáš Boněk

Tomáš Boňek

Více...

Oldřich Hozman

Oldřich Hozman

Více...

Markus Osterrieder

Markus Osterrieder

Více...

Kontaktní údaje


Anthroposofická společnost v České republice
Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 - Břevnov (mapa)
IČ: 45245584, DIČ: CZ45245584
Bankovní spojení: POZOR ZMĚNA !!!
2001108928/2010 pro platby v korunách (CZK),
2901108931/2010 pro platby v eurech (EUR)

Právní forma: společnost je spolek zapsaný u Min.vnitra pod č.j. VSP/1-3195/90-R