Anthroposofická společnost v České republice

Tři články lidské bytosti

Steiner navazuje ve své nauce o člověku na staré pojetí člověka jako trojčlenné bytosti. Toto dřívější učení ale nepřejímá jen tak beze všeho, nýbrž přichází na základě vlastního poznání k podobnému názoru. Proto je třeba chápat jeho líčení v knize Theosofíe“, která má podtitul „Úvod do nadsmyslového poznání světa a určení člověka“, jako znovuzískaný náhled do skutečnosti již dříve poznané: „Tělem je zde míněno to, čím se člověku zjevují věci jeho okolního světa, jako ve shora uvedeném příkladě květů na louce. Slovem duše nechť je poukázáno na to, čím spojuje člověk věci se svou vlastní existencí, čím z nich pociťuje libost a nelibost, chuť a nechuť, radost a bolest. Duchem je míněno to, co se v něm projevuje, když podle Goethova výrazu (v citátu uvedeném předtím), pohlíží na věci jako „bytost jakoby božská“. V tomto smyslu se člověk skládá z těla, duše a ducha“.

Pokračovat na kapitolu Čtyři články lidské bytosti »

___
Výklady jednotlivých pojmů z oblasti duchovní vědy jsou použity z knihy Adolfa Baumanna ABECEDA ANTHROPOSOFIE, kterou vydalo nakladatelství IOANES v roce 1999. Kniha byla přeložena Ing.Stanislavem Kubátem, marií Stránskou a Dr.Petrem Stránským. Verše přeložil Jan Dostal. Německý originál „ABC der Anthroposophie ein Wortebuch für jedermann“, Hallwag Verlag Bern, 1986.

Konference Růže a kříž 17. - 20. 11. 2016


Stále více než kdy dříve touží současný člověk pochopit dění kolem sebe i v sobě a rozlišit síly, které skrze něho, ostatní lidi i události promlouvají. Konference Růže a Kříž v Evropě nabízí na základě hlubšího porozumění založeném na anthroposofii klíč k rozluštění mnohdy velmi spletitých souvislostí

Přejít na stránky konference Růže kříž v Evropě

Kontaktní údaje


Anthroposofická společnost v České republice
Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 - Břevnov (mapa)
IČ: 45245584, DIČ: CZ45245584
Bankovní spojení: POZOR ZMĚNA !!!
2001108928/2010 pro platby v korunách (CZK),
2901108931/2010 pro platby v eurech (EUR)

Právní forma: společnost je spolek zapsaný u Min.vnitra pod č.j. VSP/1-3195/90-R