Anthroposofická společnost v České republice

Stupně poznání

Podle stupně bdělosti, s jakým se člověk zabývá vlastní individualitou a světem, rozlišuje Steiner obvykle čtyři druhy nebo stupně poznání:

  1. Hmotné nebo předmětné poznání v obyčejném bdělém vědomí.
  2. Imaginativní poznání, při němž člověk vnímá vědomě vytvořené vnitřní obrazy. Vůči nim se musí člověk nejprve naučit rozlišovat skutečnost od klamu.
  3. Inspirativní poznání. Steiner mluví o „duchovním slyšení“, „duchovním znění“, „duchovním slovu“ a „čtení skrytého písma“: „Svět začíná skutečně vyslovovat sám vůči duši svou podstatu“.
  4. Intuitivní poznání, tj. sjednocení s věcmi a ději nadsmyslových světů. V „Tajné vědě“ dovádí Steiner tyto stupně poznání až k sedmerosti:
  5. Poznání poměrů mikrokosmu a makrokosmu.
  6. Sjednocení s makrokosmem,
  7. Souhrnné prožívání předešlých zkušeností jako základní duševní nálada.

Hmotné poznání je druh poznání odpovídající dnešnímu normálnímu vědomí. Stupně ležící nad tím musí být teprve získány duchovním školením.

Pokračovat na kapitolu Goetheanismus »

___
Výklady jednotlivých pojmů z oblasti duchovní vědy jsou použity z knihy Adolfa Baumanna ABECEDA ANTHROPOSOFIE, kterou vydalo nakladatelství IOANES v roce 1999. Kniha byla přeložena Ing.Stanislavem Kubátem, marií Stránskou a Dr.Petrem Stránským. Verše přeložil Jan Dostal. Německý originál „ABC der Anthroposophie ein Wortebuch für jedermann“, Hallwag Verlag Bern, 1986.

Konference Růže a kříž 17. - 20. 11. 2016


Stále více než kdy dříve touží současný člověk pochopit dění kolem sebe i v sobě a rozlišit síly, které skrze něho, ostatní lidi i události promlouvají. Konference Růže a Kříž v Evropě nabízí na základě hlubšího porozumění založeném na anthroposofii klíč k rozluštění mnohdy velmi spletitých souvislostí

Přejít na stránky konference Růže kříž v Evropě

Kontaktní údaje


Anthroposofická společnost v České republice
Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 - Břevnov (mapa)
IČ: 45245584, DIČ: CZ45245584
Bankovní spojení: POZOR ZMĚNA !!!
2001108928/2010 pro platby v korunách (CZK),
2901108931/2010 pro platby v eurech (EUR)

Právní forma: společnost je spolek zapsaný u Min.vnitra pod č.j. VSP/1-3195/90-R