Anthroposofická společnost v České republice

Sedm článků lidské bytosti

Jak Steiner uvádí, jsou články lidské bytosti tam, kde tělesné přechází do duševního a duševní do duchovního, spolu těsně spojeny, takže duševní či astrální tělo a duše pocitová, popř. duše vědomá a duchovní já „dávají v jistém smyslu celek“. Dále „lze označit duši rozumovou přímo za já, protože se podílí na povaze já, protože je to v určitém vztahu již já, které si jen ještě není vědomo své duchovní podstaty. Tak přechází devítičlennost v sedmičlennost:

  1. fyzické tělo
  2. étherné tělo, životní tělo či tělo utvářejících sil
  3. duševní tělo, tělo pocitové či astrální
  4. duchovní svébytí (též duchovní já)
  5. životní duch
  6. zduchovělý nebo duchový člověk

Na tuto strukturu myslí Christian Morgenstern ve své básni:

Teprv až slunce, sedmkrát v nás zrcadleno
a ve všech našich sedmi článcích vzňaté,
svůj obraz vykouzlí v nás sedmkráte,
zjeví se sedmkrát v nás naše pravé jméno.

Ze sbírky básní „Wir fanden einen Pfad“, překlad Jan Dostal

Podrobná vysvětlení k různým členěním a k jednotlivým článkům lidské bytosti podává Steiner ve svých knihách Theosofie a Tajná věda. Při této strukturní nauce se nejedná o důvtipné hraní si s pojmy, kterýžto dojem by mohl při pouhém čtení vzniknout. Steiner podává popis toho, co může vnímat člověk s vyvinutými vyššími orgány jakožto auru (k tomu je třeba počítat v užším smyslu duševní a duchovní články bytostí, v širším smyslu i étherné a duševní tělo). Tato aura obklopuje fyzické tělo jako mnohonásobně diferencovaná duchovní schrána.

Pokračovat na kapitolu Devět článků lidské bytosti »

___
Výklady jednotlivých pojmů z oblasti duchovní vědy jsou použity z knihy Adolfa Baumanna ABECEDA ANTHROPOSOFIE, kterou vydalo nakladatelství IOANES v roce 1999. Kniha byla přeložena Ing.Stanislavem Kubátem, marií Stránskou a Dr.Petrem Stránským. Verše přeložil Jan Dostal. Německý originál „ABC der Anthroposophie ein Wortebuch für jedermann“, Hallwag Verlag Bern, 1986.

Konference Růže a kříž 17. - 20. 11. 2016


Stále více než kdy dříve touží současný člověk pochopit dění kolem sebe i v sobě a rozlišit síly, které skrze něho, ostatní lidi i události promlouvají. Konference Růže a Kříž v Evropě nabízí na základě hlubšího porozumění založeném na anthroposofii klíč k rozluštění mnohdy velmi spletitých souvislostí

Přejít na stránky konference Růže kříž v Evropě

Kontaktní údaje


Anthroposofická společnost v České republice
Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 - Břevnov (mapa)
IČ: 45245584, DIČ: CZ45245584
Bankovní spojení: POZOR ZMĚNA !!!
2001108928/2010 pro platby v korunách (CZK),
2901108931/2010 pro platby v eurech (EUR)

Právní forma: společnost je spolek zapsaný u Min.vnitra pod č.j. VSP/1-3195/90-R