Anthroposofická společnost v České republice

Přírodní vědy

Duchovní věda a fyzika


3.10.2016
Anthroposofická duchovní věda přináší řadu impulsů i do moderní fyziky. Přímo v Goetheanu jsou dvě sekce, jejichž pracovní náplní je také fyzika: Přírodovědecká sekce (Naturwissenschaftliche Sektion) a Mathematisch-Physikalische Institut.
Mnoho impulsů aplikovatelných i do moderní fyziky přinesl již Rudolf Steiner – např. formulování rovnice analogické Schrödingerově rovnici (ještě před Schrödingerem), Steinerova rovnice je aplikovatelná v rámci hyperkomplexní matematiky i na oblast hmoty a života. R. Steiner dále rozpracoval Goethovu nauky o barvách, přinesl mnoho nových myšlenek týkajících se astrofyziky.
Řada impulsů do fyziky přišla a stále přichází od vědců napojených přimo nebo nepřímo na antroposofickou duchovní vědu: - aplikace atraktorů deterministického chaosu na „hraniční jevy“ – rozpracovávání Goethovy nauky o barvách - rozpracovávání aplikací hyperkomplexní geometrické matematiky při geometrizaci moderní fyziky (modelování trojrozměrných rotací nebo í funkce kůže) a mnoho dalšího.
V Goetheanu i jinde jsou pořádány mezinárodní semináře a konference s fyzikální a filosofickou tematikou.

Konference Růže a kříž 17. - 20. 11. 2016


Stále více než kdy dříve touží současný člověk pochopit dění kolem sebe i v sobě a rozlišit síly, které skrze něho, ostatní lidi i události promlouvají. Konference Růže a Kříž v Evropě nabízí na základě hlubšího porozumění založeném na anthroposofii klíč k rozluštění mnohdy velmi spletitých souvislostí

Přejít na stránky konference Růže kříž v Evropě

Kontaktní údaje


Anthroposofická společnost v České republice
Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 - Břevnov (mapa)
IČ: 45245584, DIČ: CZ45245584
Bankovní spojení: POZOR ZMĚNA !!!
2001108928/2010 pro platby v korunách (CZK),
2901108931/2010 pro platby v eurech (EUR)

Právní forma: společnost je spolek zapsaný u Min.vnitra pod č.j. VSP/1-3195/90-R