Anthroposofická společnost v České republice

Čtyři ctnosti

Vedle meditativních cvičení se Steiner zmiňuje ve své knize „O poznávání vyšších světů“ také o určitých vlastnostech, které si žák na cestě poznání musí osvojit. Osmi zvláštních vlastností je potřeba k vytvoření takzvaného šestnáctilistého lotosu (osmidílná stezka), šesti dalších pro vývoj dvanáctilistého lotosu (šest vlastností). Tyto lotosy jsou orgány astrálního těla.

Další školení zasahuje organizujícím a formujícím vlivem i do étherného těla. Aby meditativní cvičení, která jsou pro to nutná, byla úspěšná a ve vývoji nenastaly žádné jednostrannosti, musí žák vedle pokračování v meditativních cvičeních rozvíjet v sobě čtyři další ctnosti, mezi nimiž šest vlastností zmíněných a nyní dále prohlubovaných tvoří dohromady jednu novou. Steiner uvádí tyto „čtyři vlastnosti“ v následujícím pořadí:

  1. schopnost rozlišovat pravdu od jevu (zdání),
  2. schopnost správně hodnotit a oceňovat pravdu vůči jevu,
  3. praktické uplatňování šesti vlastností (kontrola vedení myšlenek, vláda nad volními impulzy, vláda nad city, pozitivita, nezaujatost, harmonická součinnost těchto návyků),
  4. láska k vnitřní svobodě, Steiner k tomu dodává: „Pouhé rozumové pochopení toho, co je obsaženo v těchto vlastnostech, neznamená vůbec nic. Ty musí být duši tak vštípeny, že založí vnitřní návyky“.

Toto líčení by nemělo vzbudit dojem, že postupným vyvinutím osmi, šesti a čtyř vlastností se dosáhne potřebného duševního a morálního zdokonalení na cestě školení a že je k tomu zapotřebí poměrně krátké doby. Sebevýchova na stezce poznání je zdlouhavě svízelná a totální; zahrnuje i každou pozitivní vlastnost. Jinými slovy: číselné shrnutí ctností do skupin má své didaktické důvody: nezaručuje úspěch, ale ulehčuje cestu tím, že upozorňuje na vlastnosti náležející k sobě - takové, které je třeba v určitých fázích školení zvlášť pěstovat.

Pokračovat na kapitolu Eurytmie »

___
Výklady jednotlivých pojmů z oblasti duchovní vědy jsou použity z knihy Adolfa Baumanna ABECEDA ANTHROPOSOFIE, kterou vydalo nakladatelství IOANES v roce 1999. Kniha byla přeložena Ing.Stanislavem Kubátem, marií Stránskou a Dr.Petrem Stránským. Verše přeložil Jan Dostal. Německý originál „ABC der Anthroposophie ein Wortebuch für jedermann“, Hallwag Verlag Bern, 1986.

Konference Růže a kříž 17. - 20. 11. 2016


Stále více než kdy dříve touží současný člověk pochopit dění kolem sebe i v sobě a rozlišit síly, které skrze něho, ostatní lidi i události promlouvají. Konference Růže a Kříž v Evropě nabízí na základě hlubšího porozumění založeném na anthroposofii klíč k rozluštění mnohdy velmi spletitých souvislostí

Přejít na stránky konference Růže kříž v Evropě

Kontaktní údaje


Anthroposofická společnost v České republice
Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 - Břevnov (mapa)
IČ: 45245584, DIČ: CZ45245584
Bankovní spojení: POZOR ZMĚNA !!!
2001108928/2010 pro platby v korunách (CZK),
2901108931/2010 pro platby v eurech (EUR)

Právní forma: společnost je spolek zapsaný u Min.vnitra pod č.j. VSP/1-3195/90-R