Anthroposofická společnost v České republice

Články lidské bytosti

Téměř každý je dnes toho mínění, že se člověk skládá z těla a duše. Je-li pak dotázán, co to ta duše vlastně je, dostaví se rozpaky. Jedni míní, že je, aniž by člověk doopravdy věděl jak, částí těla. Druzí se kloní k názoru, že je to spíše něco samo o sobě, přičemž ale o podstatě tohoto „něčeho“ nemohou říci nic dalšího. Tato nejistota ve vztahu ke struktuře člověka není náhodná. Roku 869 „shledal“ konstantinopolský koncil jedině rozumným, že člověk má tělo a duši, při čemž duši náležejí některé duchovní vlastnosti, Tato nauka o dvojčlennosti (dichotomii) platila od této doby na Západě jako závazná. Antická a raně křesťanská představa, že se člověk skládá ze tří článků (trichotomie), totiž z těla, duše a ducha, tím byla odstraněna a byla od této chvíle pokládána za kacířskou (-> trojčlennost člověka).

Pokračovat na kapitolu Tři články lidské bytosti »

___
Výklady jednotlivých pojmů z oblasti duchovní vědy jsou použity z knihy Adolfa Baumanna ABECEDA ANTHROPOSOFIE, kterou vydalo nakladatelství IOANES v roce 1999. Kniha byla přeložena Ing.Stanislavem Kubátem, marií Stránskou a Dr.Petrem Stránským. Verše přeložil Jan Dostal. Německý originál „ABC der Anthroposophie ein Wortebuch für jedermann“, Hallwag Verlag Bern, 1986.

Konference Růže a kříž 17. - 20. 11. 2016


Stále více než kdy dříve touží současný člověk pochopit dění kolem sebe i v sobě a rozlišit síly, které skrze něho, ostatní lidi i události promlouvají. Konference Růže a Kříž v Evropě nabízí na základě hlubšího porozumění založeném na anthroposofii klíč k rozluštění mnohdy velmi spletitých souvislostí

Přejít na stránky konference Růže kříž v Evropě

Kontaktní údaje


Anthroposofická společnost v České republice
Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 - Břevnov (mapa)
IČ: 45245584, DIČ: CZ45245584
Bankovní spojení: POZOR ZMĚNA !!!
2001108928/2010 pro platby v korunách (CZK),
2901108931/2010 pro platby v eurech (EUR)

Právní forma: společnost je spolek zapsaný u Min.vnitra pod č.j. VSP/1-3195/90-R