Anthroposofická společnost v České republice

Biodynamické zemědělství

Kořeny bio-dynamického zemědělství s osobitým a specifickým přístupem k přírodě, produkci výživy pro člověka, musíme hledat u Dr. Rudolfa Steinera. Cílem jeho bohaté mezioborové vědecké práce, bylo komplexní poznání přírody i člověka pohledem přírodovědce a zároveň duchovního badatele, zcela vycházející z vědeckého přístupu k dané problematice. Od roku 1902 vytvářel vědu o duchu a nadsmyslových světech, kterou nazval Anthroposofií: cituji „Přírodovědné bádání zaměřuje svou pozornost na smyslový svět jevů, anthroposofický na to, co je tomuto světu jevů duchovně bytostným základem“. R. Steiner si kladl mnoho otázek. Co je ukryto za pozemskou látkovostí, jak člověk sám stojí mezi světovou podstatou a pozemskou látkovostí. Jak působí světové síly na utváření pozemského života?

V důsledku první světové války, ale i dalších neuspokojivých poměrů, došlo v Evropě ke zhroucení starého uspořádání světa. Ve všech oblastech života hledali lidé nové perspektivy pro budoucnost. Mezi podobně hledající patřila i skupina osvícených přátel kolem hraběte Keyiserlinga, a tak se v roce 1924 na jeho statku v Kobierzyci u Wroclawi (dnes v Polsku) konal týdenní zemědělský seminář s názvem „Kosmické a terestrické podmínky zdravého zemědělství“ - právě s Dr.R.Steinerem, kterému byly položeny otázky znepokojující hospodařící sedláky. Ani dnes nejsou jejich otázky méně aktuální, již tehdy se týkaly: snižování úrodnosti půdy, výživnosti a vitality plodin, poklesu porodnosti zvířat, způsobu hnojení a obav z minerálních hnojiv. Zazněly otázky souvislosti kosmických rytmů a jejich prokazatelnosti, jejich kvality ve smyslu formujících, růstových sil života (v současné době zpracované a aktualizované poznatky pro praxi zemědělců vychází ve formě "Výsevního kalendáře", vydávané společností Pro-bio ČR). Otázky po účinnosti vysoce zředěných látek – tzn. homeopatických potencí. Došlo i na téma sociálního postavení zemědělce ve společnosti, duchovní aspekty práce, například otázky sociální trojčlennosti.

Doporučení a rady R.Steinera, vzešlé z konference (bylo předneseno osm přednášek ) – byly plodné, protože již ve 30. letech 20. století hospodařilo bio-dynamicky 1000 podniků. Proto byl v Německu roku 1932 založen svaz Demeter, se jménem řecké bohyně plodnosti. Bohužel 2. světová válka, u nás komunisté, zastavili vlnu iniciativ, naštěstí jen dočasně. Po válce se bio-dynamika v západní Evropě i zámoří dále rozvíjí. V roce 1946 je v Darmstadtu založen Ústav pro bio-dynamický výzkum. V roce 1950 pak začíná vycházet časopis Lebendige Erde – Živoucí Země. Z potřeby sjednotit světové mezinárodní hnutí je v roce 1997 ustanoven svaz Demeter Internacional (Demeter je značkou vysoké kvality rostlin, plodin, a výrobků).

Pozitivní dopady bio-dynamického přístupu k práci:

 • stále živá plodící půda (metoda dokáže v brzké době oživit zdevastovanou půdu a obnovit vrstvu humusu, dokonce ji očistit i po zamoření radioaktivním spadem )
 • ochrana vodstev a všeobecně životního prostředí
 • ochrana semenářství
 • ochrana užitečného hmyzu,
 • welfare zvířat, zákaz testování látek na zvířatech
 • zachování rozmanitostI druhů
 • urychlení růstu lesa a kvality dřeva
 • pozitivní dopad na včelstva
 • kvalita výpěstků, chuť, vzhled, obsah živin
 • výše výnosů
 • odolnost rostlin a dřevin proti chorobám a škůdcům
 • odolnost vůči nepříznivým klimatickým podmínkám
 • rychlé zpracování plodů – vyšší kvalita produktů,
 • uchování prospěšných látek bez chemických a syntetických doplňků
 • lepší skladovatelnost - plody nehnijí
 • více pracovních míst
 • spravedlivé finanční ohodnocení zemědělců, pěstitelů
 • šetření zdrojů energií
 • přátelské mezilidské vztahy
 • sociálně a kulturně, inovativně a holisticky zaměřené projekty - význam pro udržitelnost

12.10.2016

Konference Růže a kříž 17. - 20. 11. 2016


Stále více než kdy dříve touží současný člověk pochopit dění kolem sebe i v sobě a rozlišit síly, které skrze něho, ostatní lidi i události promlouvají. Konference Růže a Kříž v Evropě nabízí na základě hlubšího porozumění založeném na anthroposofii klíč k rozluštění mnohdy velmi spletitých souvislostí

Přejít na stránky konference Růže kříž v Evropě

Kontaktní údaje


Anthroposofická společnost v České republice
Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 - Břevnov (mapa)
IČ: 45245584, DIČ: CZ45245584
Bankovní spojení: POZOR ZMĚNA !!!
2001108928/2010 pro platby v korunách (CZK),
2901108931/2010 pro platby v eurech (EUR)

Právní forma: společnost je spolek zapsaný u Min.vnitra pod č.j. VSP/1-3195/90-R