Anthroposofická společnost v České republice

Anthroposofie a náboženství

Anthroposofie není náboženství, nýbrž věda. Protože spočívá na jiné teorii poznání než na konvenční, založené Kantem, daří se jí překračovat domněle nepřekročitelnou hranici poznání (hranice poznání) mezi věděním a vírou, smyslovým a nadsmyslovým, tímto a oním světem a proniknout s nárokem vědeckého poznání do světa duchových bytostí, to znamená do božské oblasti.

Jako vynikající učitel a praktik této cesty poznání použil Steiner této metody poznání také na práci s náboženskými látkami a zabýval se především obsahy křesťanské víry (křesťanství). Došel k náhledu: „Křesťanství začalo jako náboženství, ale je větší než všechna náboženství“. Křesťanství je pro anthroposofii prazákladem toho světa, ze kterého čerpá. Anthroposofie nehlásá, jako nějaké náboženství nebo konfese, křesťanské pravdy jako materiál k učení a víře, nýbrž je jakoby křesťanskou substancí samou a rozdílí ji jako vědění, jako umění, jako citový zážitek a ve formě kultické.

Anthroposofové jsou přesvědčeni o tom, že Steiner svou převratnou teorií poznání položil základ nové kultury a zahájil éru, která otevírá zcela nový přístup ke křesťanství a opět spojí vědu, umění a náboženství, které byly kdysi jednotou. Na Steinerem založené Svobodné vysoké škole pro duchovní vědu v Goetheanu, Dornach (Švýcarsko) se o toto spojení opět usiluje.

Pokračovat na kapitolu Z historie anthroposofie »


___
Výklady jednotlivých pojmů z oblasti duchovní vědy jsou použity z knihy Adolfa Baumanna ABECEDA ANTHROPOSOFIE, kterou vydalo nakladatelství IOANES v roce 1999. Kniha byla přeložena Ing.Stanislavem Kubátem, marií Stránskou a Dr.Petrem Stránským. Verše přeložil Jan Dostal. Německý originál „ABC der Anthroposophie ein Wortebuch für jedermann“, Hallwag Verlag Bern, 1986.

Konference Růže a kříž 17. - 20. 11. 2016


Stále více než kdy dříve touží současný člověk pochopit dění kolem sebe i v sobě a rozlišit síly, které skrze něho, ostatní lidi i události promlouvají. Konference Růže a Kříž v Evropě nabízí na základě hlubšího porozumění založeném na anthroposofii klíč k rozluštění mnohdy velmi spletitých souvislostí

Přejít na stránky konference Růže kříž v Evropě

Kontaktní údaje


Anthroposofická společnost v České republice
Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 - Břevnov (mapa)
IČ: 45245584, DIČ: CZ45245584
Bankovní spojení: POZOR ZMĚNA !!!
2001108928/2010 pro platby v korunách (CZK),
2901108931/2010 pro platby v eurech (EUR)

Právní forma: společnost je spolek zapsaný u Min.vnitra pod č.j. VSP/1-3195/90-R