Anthroposofická společnost v České republice

Kalendář


Mezinárodní konference "Nezastupitelné kvality lidství"

V čase, kdy jsme fascinováni technickými pokroky v robo-tizaci a nápodobách člověka, soudíme, že je vhodné začít se intenzivně zabývat skutečnými kvalitami lidství.

Tato michaelská konference s účastí zahraničních přátel je úvodní konferencí k danému tématu.

Přednášející:

 • Anežka Janátová - Nezastupitelné kvality lidství
 • Tomáš Boněk - Lidství jako kulturní čin
 • Wolfgang Tomaschitz - Anthroposofie jako životní umění
 • Peter Takáts - Nezastupitelné kvality obyvatel střední Evropy
 • Zoltán Döbröntei - Intuice, inspirace a imaginace v umělecké tvorbě
 • Daniel Bezányi - Technologiemi redukované kvality lidství a možnosti nápravy
 • Veronika Poláčková - Doprovázení zrozených duší
 • Jitka Romanutti

Pracovní skupiny:

 • Anežka Janátová - Hlavní poslání tzv. "jinak zdravých" na zachování lidskosti.
 • Zoltán Döbröntei - Základní cvičení na téma "obnova křesťanského umění", technika suchý pastel.

Přihlášení na konferenci mailem na posta@akademietabor.cz
Místo konání: Akademie sociálního umění Tabor, Španělská 10, Praha 2
Cena za celou konferenci: 1400,-Kč, studenti denního studia 1000,- Kč.


Program konference

Pátek 21.9.

18:00 Anežka Janátová - Nezastupitelné kvality lidství
19:30 Daniel Bezányi - Technologiemi redukované nezastupitelné kvality
lidství a možnosti nápravy
Veronika Poláčková - Nezastupitelné kvality lidství, doprovázení
zrozených duší
Jitka Romanutti

Sobota 22.9.

9:00 Jan Chromeček - Obrazy lidství v tradiční české hudbě, zpěv
9:30 Peter Takáts - Nezastupitelné kvality obyvatel střední Evropy,
úloha střední Evropy
Střed Evropy je mysterijním místem. Vyžaduje od lidstva, aby se podle toho odpovídajícím způsobem chovalo. Cesta kulturní epochy, ve které žijeme, směřuje ze západu, odkud vychází, na východ a prochází právě tímto prostorem. Při tom se musí vše staré proměnit. Staré síly se na této cestě na východ ztrácejí, nemohou projít tímto prostorem, aniž by byly obnoveny z Ducha. Pokud to chtějí přesto učinit, stanou se silami ničivými a původci katastrof. V tomto prostoru se nejprve musí z lidského poznání, lásky k lidem a odvahy vytvořit to, co může léčivě směřovat dále k východu. (Ludwig Polzer-Hoditz)

11:00 Pracovní skupiny
12:30 Oběd
14:00 Wolfgang Tomaschitz - Anthroposofie jako životní umění
To, co Rudolf Steiner popsal před 100 lety jako schopnosti, které si musí osvojit esoterní žák, potřebuje již dnešní člověk, aby se vyrovnal s každodenním životem a vedl skutečný život. V tomto smyslu je dnes zapotřebí nově uchopit některé prvky antroposofické cesty poznání.

16:00 Tomáš Boněk - Lidství jako kulturní čin

19:00 Divadelní představení - Carlo Pietzner: ...a z noci Kašpar
(divadelní sál Psychiatrické léčebny Bohnice)

Neděle 23.9.

9:00 Jan Chromeček - Obrazy lidství v tradiční české hudbě, zpěv
9:30 Zoltán Döbröntei - Intuice, inspirace a imaginace v umělecké
tvorbě
11:00 Pracovní skupiny
13:00 Plénum, zakončení


O zahraničních hostech

Wolfgang Tomaschitz

Pracuje ve Vídni jako sociální vědec, působí na Univerzitě aplikovaných věd. V rámci anthroposofie pracuje od 90. let 20. století na jednotlivých aspektech anthroposofické meditace a na otázkách, které mohou přispět k tomu, abychom skutečně vedli náš život. Ještě mi pošle


Zoltán Döbröntei

Zoltán Döbröntei studoval na Akademii výtvarných umění v Budapešti, na které absolvoval jako akademický malíř. Vyučuje malbu v rámci různých waldorfských vzdělávání pro učitele a ve waldorfských školách a také v rámci kurzu Bothmerovy gymnastiky. Společně s jinými anthroposofickými umělci z oblasti divadla, hudby a s vědci (například členové výzkumu Hauschka) založil různá experimentální umělecká vzdělávání, ve kterých jsou zkoumány vztahy mezi uměním a vědou. Na akademii Napút, kterou spoluzaložil, vyučuje malbu, dějiny umění, filozofii umění a přednáší o nauce o barvách podle Goetha a Steinera.


Peter Takáts

Péter Takáts (68) se narodil v Budapešti a má dvacetiletou zkušenost v oblasti organizačního a personálního rozvoje a řízení změn. Při své činnosti vychází z anthroposofie a sociálního impulsu Rudolfa Steinera. Je autorem několika knih z oblasti vedení a rozvoje organizace. Je předsedou Anthroposofické společnosti v Maďarsku a Maďarského sdružení camphillů, je také zakládajícím členem několika dalších sdružení a nadací.

Kvality lidství

Kdo u nás přednáší?


Anežka Janátová PhDr.

Anežka Janátová

Více...

Hana Giteva

Hana Giteva

Více...

Ulrich Rösch

Ulrich Rösch

Více...

Petr Janát Dolista

Petr Janát Dolista

Více...

Josef Krček

Josef Krček

Více...

Dušan Pleštil

Dušan Pleštil

Více...

Christoph Lindenau

Christoph Lindenau

Více...

Wolfgang Schad

Wolfgang Schad

Více...

Heinz Zimmermann

Heinz Zimmermann

Více...

Richard Ramsbotham

Richard Ramsbotham

Více...

Terry Boardman

Terry Boardman

Více...

Michaela Glöckler

Michaela Glöckler

Více...

Miluše Kubíčková CSc.

Miluše Kubíčková

Více...

Zdeněk Kalva CSc.

Zdeněk Kalva

Více...

Ueli Seiler-Hugova

Ueli Seiler-Hugova

Více...

Natasha Kraus

Natasha Kraus

Více...

Eliška Svobodová

Eliška Svobodová

Více...

Galimir Gitev

Galimir Gitev

Více...

Annemarie Ehrlich

Annemarie Ehrlich

Více...

Michel Joseph

Michel Joseph

Více...

Hana Sirotková

Hana Sirotková

Více...

Christoph Meinecke

Christoph Meinecke

Více...

Peter Selg

Peter Selg

Více...

Martin Semerád Ph.D.

Martin Semerád

Více...

Yehuda Tagar

Yehuda Tagar

Více...

Ursula Zimmermann

Ursula Zimmermann

Více...

Jan Boštík

Jan Boštík

Více...

Markus Weiss

Markus Weiss

Více...

Tomáš Boněk

Tomáš Boňek

Více...

Oldřich Hozman

Oldřich Hozman

Více...

Markus Osterrieder

Markus Osterrieder

Více...

Kontaktní údaje


Anthroposofická společnost v České republice
Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 - Břevnov (mapa)
IČ: 45245584, DIČ: CZ45245584
Bankovní spojení: POZOR ZMĚNA !!!
2001108928/2010 pro platby v korunách (CZK),
2901108931/2010 pro platby v eurech (EUR)

Právní forma: společnost je spolek zapsaný u Min.vnitra pod č.j. VSP/1-3195/90-R