Anthroposofická společnost v České republice

Dostupné publikace

Knihovna Anthroposofické společnosti disponuje množstvím titulů, z nichž pouze část je katalogizována a uvedena v seznamu níže. Uvítáme dobrovolníky pro zpracování doposud nezanesených knih do katalogu a jejich fyzické umístění v knihovně. Jedná se zejména knihy pocházející z darů a pozůstalostí, často v němčině nebo i jiných jazycích. Zájemci o pomoc nechť nás kontaktují.

Zájemci o vypůjčení titulu si mohou ověřit momentální dostupnost publikace u knihovníka, v současnosti seznam níže neobsahuje informace o probíhajících výpůjčkách a rezervacích. Kontakt viz provoz knihovny

# Titul Autor Vydavatel Katalog Cyklus
1 Rytmy v lidské přirozenosti Rudolf Steiner Edice STUDIUM 107 13
2 Vánoční sjezd Rudolf Steiner Edice STUDIUM GA 260
3 Rudolf Steiner a založení nových mysterií Sergej Prokofjev Edice STUDIUM
4 Dopisy členům, Rudolf Steiner Edice STUDIUM GA 260a 13
5 Světové dějiny ve světle Anthroposofie Rudolf Steiner Edice STUDIUM GA 233
6 Zjevení Krista v éterickém světě Sergej Prokofjev Edice STUDIUM
7 Veřejnost a niternost Herbert Witzenmann Ateliér pro eurythmii
8 Spravedlivá cena Herbert Witzenmann Ateliér pro eurythmii
9 Anthroposofie, její kořeny poznání a životní plody Rudolf Steiner Edice STUDIUM GA 78 15
10 Anthroposofické vůdčí myšlenky Rudolf Steiner Edice STUDIUM GA 26
11 Život s duchem jazyka Jan Dostal Edice STUDIUM
12 O rytmu lidských těl Rudolf Steiner Edice STUDIUM 107 11
13 Tvořivá řeč Jan Dostal Edice STUDIUM
14 Esoterické úvahy o karmických souvislostech I. Rudolf Steiner Edice STUDIUM GA 235
15 Měsíc a Slunce jako dvě brány duchovního světa Rudolf Steiner Edice STUDIUM 240 1
16 Působení individuality Rudolf Steiner Edice STUDIUM 240 2
17 Jak dnes stojíme před Rudolfem Steinerem Sergej Prokofjev Edice STUDIUM
18 Poslání hněvu Rudolf Steiner Edice STUDIUM 58 2
19 Vánoční sjezd a založení nových mysterií Sergej Prokofjev Edice STUDIUM
20 Myšlenka vánoc a tajemství lidského já Rudolf Steiner Edice STUDIUM 165 1
21 Proč se stát členem Svobodné vysoké školy pro duchovní vědu Sergej Prokofjev Edice STUDIUM
22 Poslání pravdy Rudolf Steiner Edice STUDIUM 58 3
23 Dvanáct svatých nocí a duchovní hierarchie Sergej Prokofjev Edice STUDIUM
24 Krev je zcela zvláštní šťáva Rudolf Steiner Edice STUDIUM 55 2
25 A co to vlastně je ta An-thro-po-so-fi-e? Jan Dostal Edice STUDIUM
26 Smrt a nesmrtelnost Rudolf Steiner Edice STUDIUM 61 2
27 Stupně lidského života Josef Bartoš IOANES
28 Brána Slunce a brána Měsíce Rudolf Steiner Edice STUDIUM 240 3
29 Rytmy Základního kamene Paul Mackay FABULA
30 Význam nebeských těles Rudolf Steiner Edice STUDIUM 240 4
31 Oratorium „Ten, který jest“ Jaroslav Krček
32 Život po smrti jako skutečnost Rudolf Steiner Edice STUDIUM 68 0
33 Duchovněvědecká nauka o člověku Rudolf Steiner Edice STUDIUM GA 107
34 Tajemství lidských letor Rudolf Steiner Edice STUDIUM 57 12
35 Událost Kristova zjevení v éterném světě Rudolf Steiner Edice STUDIUM GA 118
36 Poslání zbožnosti Rudolf Steiner Edice STUDIUM 58 4
37 Anthroposofické utváření společenství Rudolf Steiner Edice STUDIUM GA 257
38 Souvislost mezi materialistickým smýšlením lidí a ničivými silami Rudolf Steiner Edice STUDIUM 177 1
39 Duchovní vedení člověka a lidstva Rudolf Steiner Edice STUDIUM GA 15
40 Vědění, umění, náboženství a mravnost Rudolf Steiner Edice STUDIUM 307 1
41 Rozpor mezi intelektuálním a morálním vývojem lidstva Rudolf Steiner Edice STUDIUM 177 2
42 Esoterní význam společné duchovědné práce Sergej Prokofjev Edice STUDIUM
43 Karmické úvahy Rudolf Steiner Edice STUDIUM 240 5
44 Setkání se zlem a jeho přemožení v duchovní vědě. Základní kámen dobra. Rudolf Steiner Edice STUDIUM
45 Příběh dvou chlapců Ježíšů - Jakob Streit Rudolf Steiner Edice STUDIUM 0 0
46 Lidská povaha Rudolf Steiner Edice STUDIUM 58 5
47 Jak chtěl Rek přivést člověka k určité dokonalosti Rudolf Steiner Edice STUDIUM 307 2
48 Poslání duchovní vědy kdysi a nyní Rudolf Steiner Edice STUDIUM 58 1
49 Vyrovnávací zážitky po smrti Rudolf Steiner Edice STUDIUM 240 6
50 Askeze a nemoc Rudolf Steiner Edice STUDIUM 58 6
51 Řecký ideál výchovy a přínos středověku Rudolf Steiner Edice STUDIUM 307 3
52 Podstata egoismu Rudolf Steiner Edice STUDIUM 58 7
53 Souvislost ducha s určitými orgány Rudolf Steiner Edice STUDIUM 307 4
54 Obraz zápasu Michaela s drakem Rudolf Steiner Edice STUDIUM 223 6
55 Zodpovědnost člověka vůči kosmu Rudolf Steiner Edice STUDIUM 223 7
56 Buddha a Kristus Rudolf Steiner Edice STUDIUM 58 8
57 Druidská a Mithrova mystéria Rudolf Steiner Edice STUDIUM 223 8
58 Osamostatnění vůle v lidské organizaci Rudolf Steiner Edice STUDIUM 307 5
59 Sociální dosah Michaelova svátku Rudolf Steiner Edice STUDIUM 223 9
60 Chůze, mluvení, myšlení. Hraní Rudolf Steiner Edice STUDIUM 307 6
61 Rytmický systém. Bdění a spánek Rudolf Steiner Edice STUDIUM 307 7
62 Tři vývojové epochy lidstva Rudolf Steiner Edice STUDIUM 307 8
63 Čtení, psaní, nauka o rostlinách, nauka o zvířatech Rudolf Steiner Edice STUDIUM 307 9
64 Počty, geometrie, dějepis Rudolf Steiner Edice STUDIUM 307 10
65 Fyzika, chemie, praktické vyučování, vyučování řečem a náboženství Rudolf Steiner Edice STUDIUM 307 11
66 Něco o Měsíci v duchovně-vědeckém světle Rudolf Steiner Edice STUDIUM 58 9
67 Pěstování paměti, temperamenty, péče o tělo, umělecké vyučování Rudolf Steiner Edice STUDIUM 307 12
68 Lidské svědomí Rudolf Steiner Edice STUDIUM 59 17
69 Morálně-náboženská výchova k vnitřní svobodě Rudolf Steiner Edice STUDIUM 307 13
70 Závěrečná přednáška Rudolf Steiner Edice STUDIUM 307 14
71 Smích a pláč Rudolf Steiner Edice STUDIUM 59 11
72 Co je mystika? Rudolf Steiner Edice STUDIUM 59 12
73 Podstata modlitby Rudolf Steiner Edice STUDIUM 59 13
74 Duchovní věda a řeč Rudolf Steiner Edice STUDIUM 59 10
75 Nemoc a uzdravení Rudolf Steiner Edice STUDIUM 59 14
76 Pozitivní a negativní člověk Rudolf Steiner Edice STUDIUM 59 15
77 Podstata duchovní vědy a její význam pro přítomnost Rudolf Steiner Edice STUDIUM 60 1
78 Poslání umění Rudolf Steiner Edice STUDIUM 59 18
79 Zarathustra Rudolf Steiner Edice STUDIUM 60 9
80 Hermés Rudolf Steiner Edice STUDIUM 60 12
81 Život a smrt Rudolf Steiner Edice STUDIUM 60 2
82 Omyl a setrvání v omylu Rudolf Steiner Edice STUDIUM 59 16
83 Lidská duše a duše zvířete Rudolf Steiner Edice STUDIUM 60 3
84 Lidský duch a duch zvířete Rudolf Steiner Edice STUDIUM 60 4
85 Buddha Rudolf Steiner Edice STUDIUM 60 13
86 Mojžíš Rudolf Steiner Edice STUDIUM 60 14
87 Kde a jak hledat ducha? Rudolf Steiner Edice STUDIUM 57 1
88 Isis a Madona Rudolf Steiner Edice STUDIUM 57 16
89 Vztah člověka k nadsmyslovým světům Rudolf Steiner Edice STUDIUM 61 1
90 Prorok Eliáš ve světle duchovní vědy Rudolf Steiner Edice STUDIUM 61 7
91 Darwin a nadsmyslové bádání Rudolf Steiner Edice STUDIUM 61 16
92 Podstata spánku Rudolf Steiner Edice STUDIUM 60 5
93 Štěstí, jeho podstata a zdánlivost Rudolf Steiner Edice STUDIUM 61 6
94 Jak se duchovní bádání vyvrací Rudolf Steiner Edice STUDIUM 62 1
95 Jak se duchovní bádání zdůvodňuje Rudolf Steiner Edice STUDIUM 62 2
96 Morálka ve světle duchovního bádání Rudolf Steiner Edice STUDIUM 62 13
97 Záhady v Goethově Faustu - exoterní Rudolf Steiner Edice STUDIUM 57 13
98 Záhady v Goethově Faustu - esoterní Rudolf Steiner Edice STUDIUM 57 14
99 Duch v rostlinné říši Rudolf Steiner Edice STUDIUM 60 6
100 Stavební kameny pro pochopení přítomnosti a nejbližší budoucnosti Rudolf Steiner Edice STUDIUM 177 3
101 Roční koloběh jako proces dýchání Země Rudolf Steiner Edice STUDIUM 223 1
102 Elementární duchové zrození a smrti Rudolf Steiner Edice STUDIUM 177 4
103 Podstata velikonoční myšlenky Rudolf Steiner Edice STUDIUM 223 2
104 Nutnost nezávislého vývoje lidské duše na těle Rudolf Steiner Edice STUDIUM 177 5
105 Dřívější spoluprožívání ročního koloběhu Rudolf Steiner Edice STUDIUM 223 3
106 Vloha, nadáni a výchova člověka Rudolf Steiner Edice STUDIUM 60 8
107 Vrcholné letní a hluboké zimní slavnosti Rudolf Steiner Edice STUDIUM 223 4
108 Galilei, Giordano Bruno a Goethe Rudolf Steiner Edice STUDIUM 60 10
109 Spoluprožívání přírodního dění ve starých mystériích Rudolf Steiner Edice STUDIUM 223 5
110 Co může geologie říci ke vzniku světa? Rudolf Steiner Edice STUDIUM 60 11
111 Umrtvování živoucího myšlenkového života dnešním intelektem Rudolf Steiner Edice STUDIUM 177 6
112 Co může astronomie říci ke vzniku světa? Rudolf Steiner Edice STUDIUM 60 15
113 Význam ideje karmy pro podstatu výchovy Rudolf Steiner Edice STUDIUM 177 7
114 Jak dosáhneme poznání duchovního světa? Rudolf Steiner Edice STUDIUM 60 7
115 Dnešní světová situace jako důsledek neskutečného způsobu myšlení Rudolf Steiner Edice STUDIUM 177 8
116 Bible a moudrost I Rudolf Steiner Edice STUDIUM 57 4
117 Boj Michaela s drakem Rudolf Steiner Edice STUDIUM 177 9
118 Bible a moudrost II Rudolf Steiner Edice STUDIUM 57 5
119 Neskutečnost abstraktních ideálů a životní síla duchovního poznání Rudolf Steiner Edice STUDIUM 177 10
120 Pověra z hlediska duchovní vědy Rudolf Steiner Edice STUDIUM 57 6
121 Zjevné a skryté proudy lidských dějin Rudolf Steiner Edice STUDIUM 177 11
122 Otázky výživy ve světle duchovní vědy Rudolf Steiner Edice STUDIUM 57 7
123 Změněné působení duchů temnoty od roku 1879 Rudolf Steiner Edice STUDIUM 177 12
124 Evropská mystéria a jejich zasvěcenci Rudolf Steiner Edice STUDIUM 57 18
125 Usilování duchů temnoty o vzestup lidské chytrosti a zatemňování duchovního poznání Rudolf Steiner Edice STUDIUM 177 13
126 Staroevropská vidění Rudolf Steiner Edice STUDIUM 57 17
127 Události v duchovním světě a jejich důsledky v dějinách Rudolf Steiner Edice STUDIUM 177 14
128 Neviditelné články lidské přirozenosti a praktický život Rudolf Steiner Edice STUDIUM 57 11
129 Mystéria světla, člověka a Země Rudolf Steiner Edice STUDIUM 195 1
130 O smyslu života I Rudolf Steiner Edice STUDIUM 155 1
131 Michaelská cesta ke Kristu Rudolf Steiner Edice STUDIUM 195 2
132 O smyslu života II Rudolf Steiner Edice STUDIUM 155 2
133 Léčebná pedagogika I Rudolf Steiner Edice STUDIUM 317 1
134 Léčebná pedagogika II Rudolf Steiner Edice STUDIUM 317 2
135 Mystérium lidské vůle Rudolf Steiner Edice STUDIUM 195 3
136 Teosofická morálka I Rudolf Steiner Edice STUDIUM 155 3
137 Léčebná pedagogika III Rudolf Steiner Edice STUDIUM 317 3
138 Léčebná pedagogika IV Rudolf Steiner Edice STUDIUM 317 4
139 Silvestrovské myšlenky Rudolf Steiner Edice STUDIUM 195 4
140 Teosofická morálka II Rudolf Steiner Edice STUDIUM 155 4
141 Novoroční úvaha Rudolf Steiner Edice STUDIUM 195 5
142 Teosofická morálka III Rudolf Steiner Edice STUDIUM 155 5
143 Kristus a lidská duše I Rudolf Steiner Edice STUDIUM 155 6
144 Goethovo tajné zjevení podané exoterně Rudolf Steiner Edice STUDIUM 57 2
145 Kristus a lidská duše II Rudolf Steiner Edice STUDIUM 155 7
146 Goethovo tajné zjevení podané ezoterně Rudolf Steiner Edice STUDIUM 57 3
147 Kristus a lidská duše III Rudolf Steiner Edice STUDIUM 155 8
148 Otázky zdraví ve světle duchovní vědy Rudolf Steiner Edice STUDIUM 57 8
149 Kristus a lidská duše IV Rudolf Steiner Edice STUDIUM 155 9
150 Tolstoj a Carnegie Rudolf Steiner Edice STUDIUM 57 9
151 Anthroposofie a křesťanství Rudolf Steiner Edice STUDIUM 155 10
152 Nietzsche ve světle duchovní vědy Rudolf Steiner Edice STUDIUM 57 15
153 Michaelský proud a nové křesťanství Rudolf Steiner Edice STUDIUM 240 7
154 Praktický výcvik myšlení Rudolf Steiner Edice STUDIUM 57 10
155 O vývoji duchovních bytostí v souvislosti s lidstvem Rudolf Steiner Edice STUDIUM 240 8
156 Smysl proroctví Rudolf Steiner Edice STUDIUM 61 3
157 Nadsmyslová Michaelova škola Rudolf Steiner Edice STUDIUM 240 9
158 Od Paracelsa ke Goethovi Rudolf Steiner Edice STUDIUM 61 4
159 Rozhodující podněty dnešní doby Rudolf Steiner Edice STUDIUM 240 10
160 Skryté hlubiny duševního života Rudolf Steiner Edice STUDIUM 61 5
161 Uchopení Michaelova podnětu Rudolf Steiner Edice STUDIUM 240 11
162 Původ člověka ve světle duchovní vědy Rudolf Steiner Edice STUDIUM 61 8
163 Michaelova škola v duchovním světě Rudolf Steiner Edice STUDIUM 240 12
164 Původ světa zvířat ve světle duchovní vědy Rudolf Steiner Edice STUDIUM 61 9
165 Pohled na karmu byl vědomou realitou lidí v minulosti Rudolf Steiner Edice STUDIUM 240 13
166 Kristus a 20. století Rudolf Steiner Edice STUDIUM 61 10
167 Kosmické pozorování lidského života vůle Rudolf Steiner Edice STUDIUM 240 14
168 Dějiny lidstva, přítomnost a budoucnost ve světle duchovní vědy Rudolf Steiner Edice STUDIUM 61 11
169 Pozvolné rozvíjení křesťanství v souvislosti s anthroposofickým hnutím Rudolf Steiner Edice STUDIUM 240 15
170 Koperník a jeho doba ve světle duchovní vědy Rudolf Steiner Edice STUDIUM 61 12
171 Smrt u člověka, zvířete a rostliny Rudolf Steiner Edice STUDIUM 61 13
172 Sebevýchova člověka ve světle duchovni vědy Rudolf Steiner Edice STUDIUM 61 14
173 Podstata věčnosti a přirozenost lidské duše ve světle duchovní vědy Rudolf Steiner Edice STUDIUM 61 15
174 Raffaelovo poslání ve světle vědy o duchu Rudolf Steiner Edice STUDIUM 62 9
175 Úkoly duchovního bádání pro přítomnost a budoucnost Rudolf Steiner Edice STUDIUM 62 3
176 Cesty nadsmyslového poznání Rudolf Steiner Edice STUDIUM 62 4
177 Léčebná pedagogika V Rudolf Steiner Edice STUDIUM 317 5
178 Léčebná pedagogika VI Rudolf Steiner Edice STUDIUM 317 6
179 Léčebná pedagogika VII Rudolf Steiner Edice STUDIUM 317 7
180 Léčebná pedagogika VIII Rudolf Steiner Edice STUDIUM 317 8
181 Výsledky duchovního bádání pro životní otázky a záhada smrti Rudolf Steiner Edice STUDIUM 62 5
182 Přírodní věda a duchovní bádání Rudolf Steiner Edice STUDIUM 62 6
183 Jakob Böhme Rudolf Steiner Edice STUDIUM 62 7
184 Léčebná pedagogika IX Rudolf Steiner Edice STUDIUM 317 9
185 Léčebná pedagogika X Rudolf Steiner Edice STUDIUM 317 10
186 Léčebná pedagogika XI Rudolf Steiner Edice STUDIUM 317 11
187 Léčebná pedagogika XII Rudolf Steiner Edice STUDIUM 317 12
188 Omyly duchovního bádání Rudolf Steiner Edice STUDIUM 62 12
189 Světový názor kulturního badatele přítomnosti Hermana Grimma Rudolf Steiner Edice STUDIUM 62 8
190 Pohádky ve světle duchovního bádání Rudolf Steiner Edice STUDIUM 62 10
191 Leonardova duchovní velikost na obratu k nové době Rudolf Steiner Edice STUDIUM 62 11
192 Dědictví devatenáctého století Rudolf Steiner Edice STUDIUM 62 14
193 Richard Wagner a mystika Rudolf Steiner Edice STUDIUM 55 12
194 Kdo jsou Rosikruciáni? Rudolf Steiner Edice STUDIUM 55 11
195 Původ utrpení Rudolf Steiner Edice STUDIUM 55 3
196 Původ zla (společně s č. 171) Rudolf Steiner Edice STUDIUM 55 4
197 Jak pochopit nemoc a smrt? (společně s č. 170) Rudolf Steiner Edice STUDIUM 55 5
198 Výchova dítěte z hlediska duchovní vědy (společně s č. 173) Rudolf Steiner Edice STUDIUM 55 6
199 Školní otázka z hlediska duchovní vědy (společně s č. 172) Rudolf Steiner Edice STUDIUM 55 7
200 Šílenství z hlediska duchovní vědy (společně s č. 175 a 176) Rudolf Steiner Edice STUDIUM 55 8
201 Moudrost a zdraví (společně s č. 174 a 176) Rudolf Steiner Edice STUDIUM 55 9
202 Životopis člověka z duchovně-vědeckého hlediska (společně s č. 174 a 175) Rudolf Steiner Edice STUDIUM 55 10
203 Bible a moudrost Rudolf Steiner Edice STUDIUM 55 13
204 Poznání nadsmyslna v naší době a jeho význam pro dnešní život Rudolf Steiner Edice STUDIUM 55 1
205 Nebe Rudolf Steiner Edice STUDIUM 56 15
206 Slunce, Měsíc a hvězdy Rudolf Steiner Edice STUDIUM 56 12
207 Počátek Země a konec Země Rudolf Steiner Edice STUDIUM 56 13
208 Tři říše mrtvých. Život mezi smrtí a novým zrozením Rudolf Steiner Edice STUDIUM 182 1
209 Povolání a výdělek Rudolf Steiner Edice STUDIUM 56 11
210 Hořečná touha po zdraví ve světle duchovní vědy Rudolf Steiner Edice STUDIUM 56 10
211 Peklo Rudolf Steiner Edice STUDIUM 56 14
212 Smrt jako proměna života Rudolf Steiner Edice STUDIUM 182 2
213 Člověk a svět Rudolf Steiner Edice STUDIUM 182 3
214 Znamení doby. Východ, Západ, Střední Evropa Rudolf Steiner Edice STUDIUM 182 4
215 Opozice lidí proti duchu Rudolf Steiner Edice STUDIUM 182 5
216 Klamná představa o nemocích ve světle duchovní vědy Rudolf Steiner Edice STUDIUM 56 9
217 Co činí Anděl v našem astrálním těle Rudolf Steiner Edice STUDIUM 182 6
218 Muž, žena a dítě ve světle duchovní vědy (společně s č. 193) Rudolf Steiner Edice STUDIUM 56 7
219 Duše zvířat ve světle duchovní vědy Rudolf Steiner Edice STUDIUM 56 8
220 Jak najdu Krista? Rudolf Steiner Edice STUDIUM 182 7
221 Poslání duchovní vědy v naší době Rudolf Steiner Edice STUDIUM 56 1
222 Iniciace neboli zasvěcení Rudolf Steiner Edice STUDIUM 56 5
223 Tak zvaná nebezpečí zasvěcení Rudolf Steiner Edice STUDIUM 56 6
224 Poznání duše a ducha (společně s č. 199) Rudolf Steiner Edice STUDIUM 56 3
225 Muž a žena ve světle duchovní vědy (společně s č. 198) Rudolf Steiner Edice STUDIUM 56 4
226 Přírodní věda na rozcestí Rudolf Steiner Edice STUDIUM 56 2

Kontaktní údaje


Anthroposofická společnost v České republice
Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 - Břevnov (mapa)
IČ: 45245584, DIČ: CZ45245584
Bankovní spojení:
2001108928/2010 pro platby v korunách (CZK),
2901108931/2010 pro platby v eurech (EUR)

Právní forma: společnost je spolek zapsaný u Min.vnitra pod č.j. VSP/1-3195/90-R