Anthroposofická společnost v České republice

Dostupné publikace

Knihovna Anthroposofické společnosti disponuje množstvím titulů, z nichž pouze část je katalogizována a uvedena v seznamu níže. Uvítáme dobrovolníky pro zpracování doposud nezanesených knih do katalogu a jejich fyzické umístění v knihovně. Jedná se zejména knihy pocházející z darů a pozůstalostí, často v němčině nebo i jiných jazycích. Zájemci o pomoc nechť nás kontaktují.

Zájemci o vypůjčení titulu si mohou ověřit momentální dostupnost publikace u knihovníka, v současnosti seznam níže neobsahuje informace o probíhajících výpůjčkách a rezervacích. Kontakt viz provoz knihovny

# Titul Autor Vydavatel Katalog Cyklus
1 Rytmy v lidské přirozenosti Rudolf Steiner Edice STUDIUM 107 13
2 Vánoční sjezd Rudolf Steiner Edice STUDIUM GA 260
3 Dopisy členům, Rudolf Steiner Edice STUDIUM GA 260a 13
4 Světové dějiny ve světle Anthroposofie Rudolf Steiner Edice STUDIUM GA 233
5 Zjevení Krista v éterickém světě Sergej Prokofjev Edice STUDIUM
6 Veřejnost a niternost Herbert Witzenmann Ateliér pro eurythmii
7 Spravedlivá cena Herbert Witzenmann Ateliér pro eurythmii
8 Anthroposofie, její kořeny poznání a životní plody Rudolf Steiner Edice STUDIUM GA 78 15
9 Anthroposofické vůdčí myšlenky Rudolf Steiner Edice STUDIUM GA 26
10 Život s duchem jazyka Jan Dostal Edice STUDIUM
11 O rytmu lidských těl Rudolf Steiner Edice STUDIUM 107 11
12 Tvořivá řeč Jan Dostal Edice STUDIUM
13 Esoterické úvahy o karmických souvislostech I. Rudolf Steiner Edice STUDIUM GA 235
14 Měsíc a Slunce jako dvě brány duchovního světa Rudolf Steiner Edice STUDIUM 240 1
15 Působení individuality Rudolf Steiner Edice STUDIUM 240 2
16 Jak dnes stojíme před Rudolfem Steinerem Sergej Prokofjev Edice STUDIUM
17 Poslání hněvu Rudolf Steiner Edice STUDIUM 58 2
18 Vánoční sjezd a založení nových mysterií Sergej Prokofjev Edice STUDIUM
19 Myšlenka vánoc a tajemství lidského já Rudolf Steiner Edice STUDIUM 165 1
20 Proč se stát členem Svobodné vysoké školy pro duchovní vědu Sergej Prokofjev Edice STUDIUM
21 Poslání pravdy Rudolf Steiner Edice STUDIUM 58 3
22 Dvanáct svatých nocí a duchovní hierarchie Sergej Prokofjev Edice STUDIUM
23 Krev je zcela zvláštní šťáva Rudolf Steiner Edice STUDIUM 55 2
24 A co to vlastně je ta An-thro-po-so-fi-e? Jan Dostal Edice STUDIUM
25 Smrt a nesmrtelnost Rudolf Steiner Edice STUDIUM 61 2
26 Stupně lidského života Josef Bartoš IOANES
27 Brána Slunce a brána Měsíce Rudolf Steiner Edice STUDIUM 240 3
28 Rytmy Základního kamene Paul Mackay FABULA
29 Význam nebeských těles Rudolf Steiner Edice STUDIUM 240 4
30 Oratorium „Ten, který jest“ Jaroslav Krček
31 Život po smrti jako skutečnost Rudolf Steiner Edice STUDIUM 68 0
32 Duchovněvědecká nauka o člověku Rudolf Steiner Edice STUDIUM GA 107
33 Tajemství lidských letor Rudolf Steiner Edice STUDIUM 57 12
34 Událost Kristova zjevení v éterném světě Rudolf Steiner Edice STUDIUM GA 118
35 Poslání zbožnosti Rudolf Steiner Edice STUDIUM 58 4
36 Anthroposofické utváření společenství Rudolf Steiner Edice STUDIUM GA 257
37 Souvislost mezi materialistickým smýšlením lidí a ničivými silami Rudolf Steiner Edice STUDIUM 177 1
38 Duchovní vedení člověka a lidstva Rudolf Steiner Edice STUDIUM GA 15
39 Vědění, umění, náboženství a mravnost Rudolf Steiner Edice STUDIUM 307 1
40 Rozpor mezi intelektuálním a morálním vývojem lidstva Rudolf Steiner Edice STUDIUM 177 2
41 Esoterní význam společné duchovědné práce Sergej Prokofjev Edice STUDIUM
42 Karmické úvahy Rudolf Steiner Edice STUDIUM 240 5
43 Setkání se zlem a jeho přemožení v duchovní vědě. Základní kámen dobra. Rudolf Steiner Edice STUDIUM
44 Příběh dvou chlapců Ježíšů - Jakob Streit Rudolf Steiner Edice STUDIUM 0 0
45 Lidská povaha Rudolf Steiner Edice STUDIUM 58 5
46 Jak chtěl Rek přivést člověka k určité dokonalosti Rudolf Steiner Edice STUDIUM 307 2
47 Poslání duchovní vědy kdysi a nyní Rudolf Steiner Edice STUDIUM 58 1
48 Vyrovnávací zážitky po smrti Rudolf Steiner Edice STUDIUM 240 6
49 Askeze a nemoc Rudolf Steiner Edice STUDIUM 58 6
50 Řecký ideál výchovy a přínos středověku Rudolf Steiner Edice STUDIUM 307 3
51 Podstata egoismu Rudolf Steiner Edice STUDIUM 58 7
52 Souvislost ducha s určitými orgány Rudolf Steiner Edice STUDIUM 307 4
53 Obraz zápasu Michaela s drakem Rudolf Steiner Edice STUDIUM 223 6
54 Zodpovědnost člověka vůči kosmu Rudolf Steiner Edice STUDIUM 223 7
55 Buddha a Kristus Rudolf Steiner Edice STUDIUM 58 8
56 Druidská a Mithrova mystéria Rudolf Steiner Edice STUDIUM 223 8
57 Osamostatnění vůle v lidské organizaci Rudolf Steiner Edice STUDIUM 307 5
58 Sociální dosah Michaelova svátku Rudolf Steiner Edice STUDIUM 223 9
59 Chůze, mluvení, myšlení. Hraní Rudolf Steiner Edice STUDIUM 307 6
60 Rytmický systém. Bdění a spánek Rudolf Steiner Edice STUDIUM 307 7
61 Tři vývojové epochy lidstva Rudolf Steiner Edice STUDIUM 307 8
62 Čtení, psaní, nauka o rostlinách, nauka o zvířatech Rudolf Steiner Edice STUDIUM 307 9
63 Počty, geometrie, dějepis Rudolf Steiner Edice STUDIUM 307 10
64 Fyzika, chemie, praktické vyučování, vyučování řečem a náboženství Rudolf Steiner Edice STUDIUM 307 11
65 Něco o Měsíci v duchovně-vědeckém světle Rudolf Steiner Edice STUDIUM 58 9
66 Pěstování paměti, temperamenty, péče o tělo, umělecké vyučování Rudolf Steiner Edice STUDIUM 307 12
67 Lidské svědomí Rudolf Steiner Edice STUDIUM 59 17
68 Morálně-náboženská výchova k vnitřní svobodě Rudolf Steiner Edice STUDIUM 307 13
69 Závěrečná přednáška Rudolf Steiner Edice STUDIUM 307 14
70 Smích a pláč Rudolf Steiner Edice STUDIUM 59 11
71 Co je mystika? Rudolf Steiner Edice STUDIUM 59 12
72 Podstata modlitby Rudolf Steiner Edice STUDIUM 59 13
73 Duchovní věda a řeč Rudolf Steiner Edice STUDIUM 59 10
74 Nemoc a uzdravení Rudolf Steiner Edice STUDIUM 59 14
75 Pozitivní a negativní člověk Rudolf Steiner Edice STUDIUM 59 15
76 Podstata duchovní vědy a její význam pro přítomnost Rudolf Steiner Edice STUDIUM 60 1
77 Poslání umění Rudolf Steiner Edice STUDIUM 59 18
78 Zarathustra Rudolf Steiner Edice STUDIUM 60 9
79 Hermés Rudolf Steiner Edice STUDIUM 60 12
80 Život a smrt Rudolf Steiner Edice STUDIUM 60 2
81 Omyl a setrvání v omylu Rudolf Steiner Edice STUDIUM 59 16
82 Lidská duše a duše zvířete Rudolf Steiner Edice STUDIUM 60 3
83 Lidský duch a duch zvířete Rudolf Steiner Edice STUDIUM 60 4
84 Buddha Rudolf Steiner Edice STUDIUM 60 13
85 Mojžíš Rudolf Steiner Edice STUDIUM 60 14
86 Kde a jak hledat ducha? Rudolf Steiner Edice STUDIUM 57 1
87 Isis a Madona Rudolf Steiner Edice STUDIUM 57 16
88 Vztah člověka k nadsmyslovým světům Rudolf Steiner Edice STUDIUM 61 1
89 Prorok Eliáš ve světle duchovní vědy Rudolf Steiner Edice STUDIUM 61 7
90 Darwin a nadsmyslové bádání Rudolf Steiner Edice STUDIUM 61 16
91 Podstata spánku Rudolf Steiner Edice STUDIUM 60 5
92 Štěstí, jeho podstata a zdánlivost Rudolf Steiner Edice STUDIUM 61 6
93 Jak se duchovní bádání vyvrací Rudolf Steiner Edice STUDIUM 62 1
94 Jak se duchovní bádání zdůvodňuje Rudolf Steiner Edice STUDIUM 62 2
95 Morálka ve světle duchovního bádání Rudolf Steiner Edice STUDIUM 62 13
96 Záhady v Goethově Faustu - exoterní Rudolf Steiner Edice STUDIUM 57 13
97 Záhady v Goethově Faustu - esoterní Rudolf Steiner Edice STUDIUM 57 14
98 Duch v rostlinné říši Rudolf Steiner Edice STUDIUM 60 6
99 Stavební kameny pro pochopení přítomnosti a nejbližší budoucnosti Rudolf Steiner Edice STUDIUM 177 3
100 Roční koloběh jako proces dýchání Země Rudolf Steiner Edice STUDIUM 223 1
101 Elementární duchové zrození a smrti Rudolf Steiner Edice STUDIUM 177 4
102 Podstata velikonoční myšlenky Rudolf Steiner Edice STUDIUM 223 2
103 Nutnost nezávislého vývoje lidské duše na těle Rudolf Steiner Edice STUDIUM 177 5
104 Dřívější spoluprožívání ročního koloběhu Rudolf Steiner Edice STUDIUM 223 3
105 Vloha, nadáni a výchova člověka Rudolf Steiner Edice STUDIUM 60 8
106 Vrcholné letní a hluboké zimní slavnosti Rudolf Steiner Edice STUDIUM 223 4
107 Galilei, Giordano Bruno a Goethe Rudolf Steiner Edice STUDIUM 60 10
108 Spoluprožívání přírodního dění ve starých mystériích Rudolf Steiner Edice STUDIUM 223 5
109 Co může geologie říci ke vzniku světa? Rudolf Steiner Edice STUDIUM 60 11
110 Umrtvování živoucího myšlenkového života dnešním intelektem Rudolf Steiner Edice STUDIUM 177 6
111 Co může astronomie říci ke vzniku světa? Rudolf Steiner Edice STUDIUM 60 15
112 Význam ideje karmy pro podstatu výchovy Rudolf Steiner Edice STUDIUM 177 7
113 Jak dosáhneme poznání duchovního světa? Rudolf Steiner Edice STUDIUM 60 7
114 Dnešní světová situace jako důsledek neskutečného způsobu myšlení Rudolf Steiner Edice STUDIUM 177 8
115 Bible a moudrost I Rudolf Steiner Edice STUDIUM 57 4
116 Boj Michaela s drakem Rudolf Steiner Edice STUDIUM 177 9
117 Bible a moudrost II Rudolf Steiner Edice STUDIUM 57 5
118 Neskutečnost abstraktních ideálů a životní síla duchovního poznání Rudolf Steiner Edice STUDIUM 177 10
119 Pověra z hlediska duchovní vědy Rudolf Steiner Edice STUDIUM 57 6
120 Zjevné a skryté proudy lidských dějin Rudolf Steiner Edice STUDIUM 177 11
121 Otázky výživy ve světle duchovní vědy Rudolf Steiner Edice STUDIUM 57 7
122 Změněné působení duchů temnoty od roku 1879 Rudolf Steiner Edice STUDIUM 177 12
123 Evropská mystéria a jejich zasvěcenci Rudolf Steiner Edice STUDIUM 57 18
124 Usilování duchů temnoty o vzestup lidské chytrosti a zatemňování duchovního poznání Rudolf Steiner Edice STUDIUM 177 13
125 Staroevropská vidění Rudolf Steiner Edice STUDIUM 57 17
126 Události v duchovním světě a jejich důsledky v dějinách Rudolf Steiner Edice STUDIUM 177 14
127 Neviditelné články lidské přirozenosti a praktický život Rudolf Steiner Edice STUDIUM 57 11
128 Mystéria světla, člověka a Země Rudolf Steiner Edice STUDIUM 195 1
129 O smyslu života I Rudolf Steiner Edice STUDIUM 155 1
130 Michaelská cesta ke Kristu Rudolf Steiner Edice STUDIUM 195 2
131 O smyslu života II Rudolf Steiner Edice STUDIUM 155 2
132 Léčebná pedagogika I Rudolf Steiner Edice STUDIUM 317 1
133 Léčebná pedagogika II Rudolf Steiner Edice STUDIUM 317 2
134 Mystérium lidské vůle Rudolf Steiner Edice STUDIUM 195 3
135 Teosofická morálka I Rudolf Steiner Edice STUDIUM 155 3
136 Léčebná pedagogika III Rudolf Steiner Edice STUDIUM 317 3
137 Léčebná pedagogika IV Rudolf Steiner Edice STUDIUM 317 4
138 Silvestrovské myšlenky Rudolf Steiner Edice STUDIUM 195 4
139 Teosofická morálka II Rudolf Steiner Edice STUDIUM 155 4
140 Novoroční úvaha Rudolf Steiner Edice STUDIUM 195 5
141 Teosofická morálka III Rudolf Steiner Edice STUDIUM 155 5
142 Kristus a lidská duše I Rudolf Steiner Edice STUDIUM 155 6
143 Goethovo tajné zjevení podané exoterně Rudolf Steiner Edice STUDIUM 57 2
144 Kristus a lidská duše II Rudolf Steiner Edice STUDIUM 155 7
145 Goethovo tajné zjevení podané ezoterně Rudolf Steiner Edice STUDIUM 57 3
146 Kristus a lidská duše III Rudolf Steiner Edice STUDIUM 155 8
147 Otázky zdraví ve světle duchovní vědy Rudolf Steiner Edice STUDIUM 57 8
148 Kristus a lidská duše IV Rudolf Steiner Edice STUDIUM 155 9
149 Tolstoj a Carnegie Rudolf Steiner Edice STUDIUM 57 9
150 Anthroposofie a křesťanství Rudolf Steiner Edice STUDIUM 155 10
151 Nietzsche ve světle duchovní vědy Rudolf Steiner Edice STUDIUM 57 15
152 Michaelský proud a nové křesťanství Rudolf Steiner Edice STUDIUM 240 7
153 Praktický výcvik myšlení Rudolf Steiner Edice STUDIUM 57 10
154 O vývoji duchovních bytostí v souvislosti s lidstvem Rudolf Steiner Edice STUDIUM 240 8
155 Smysl proroctví Rudolf Steiner Edice STUDIUM 61 3
156 Nadsmyslová Michaelova škola Rudolf Steiner Edice STUDIUM 240 9
157 Od Paracelsa ke Goethovi Rudolf Steiner Edice STUDIUM 61 4
158 Rozhodující podněty dnešní doby Rudolf Steiner Edice STUDIUM 240 10
159 Skryté hlubiny duševního života Rudolf Steiner Edice STUDIUM 61 5
160 Uchopení Michaelova podnětu Rudolf Steiner Edice STUDIUM 240 11
161 Původ člověka ve světle duchovní vědy Rudolf Steiner Edice STUDIUM 61 8
162 Michaelova škola v duchovním světě Rudolf Steiner Edice STUDIUM 240 12
163 Původ světa zvířat ve světle duchovní vědy Rudolf Steiner Edice STUDIUM 61 9
164 Pohled na karmu byl vědomou realitou lidí v minulosti Rudolf Steiner Edice STUDIUM 240 13
165 Kristus a 20. století Rudolf Steiner Edice STUDIUM 61 10
166 Kosmické pozorování lidského života vůle Rudolf Steiner Edice STUDIUM 240 14
167 Dějiny lidstva, přítomnost a budoucnost ve světle duchovní vědy Rudolf Steiner Edice STUDIUM 61 11
168 Pozvolné rozvíjení křesťanství v souvislosti s anthroposofickým hnutím Rudolf Steiner Edice STUDIUM 240 15
169 Koperník a jeho doba ve světle duchovní vědy Rudolf Steiner Edice STUDIUM 61 12
170 Smrt u člověka, zvířete a rostliny Rudolf Steiner Edice STUDIUM 61 13
171 Sebevýchova člověka ve světle duchovni vědy Rudolf Steiner Edice STUDIUM 61 14
172 Podstata věčnosti a přirozenost lidské duše ve světle duchovní vědy Rudolf Steiner Edice STUDIUM 61 15
173 Raffaelovo poslání ve světle vědy o duchu Rudolf Steiner Edice STUDIUM 62 9
174 Úkoly duchovního bádání pro přítomnost a budoucnost Rudolf Steiner Edice STUDIUM 62 3
175 Cesty nadsmyslového poznání Rudolf Steiner Edice STUDIUM 62 4
176 Léčebná pedagogika V Rudolf Steiner Edice STUDIUM 317 5
177 Léčebná pedagogika VI Rudolf Steiner Edice STUDIUM 317 6
178 Léčebná pedagogika VII Rudolf Steiner Edice STUDIUM 317 7
179 Léčebná pedagogika VIII Rudolf Steiner Edice STUDIUM 317 8
180 Výsledky duchovního bádání pro životní otázky a záhada smrti Rudolf Steiner Edice STUDIUM 62 5
181 Přírodní věda a duchovní bádání Rudolf Steiner Edice STUDIUM 62 6
182 Jakob Böhme Rudolf Steiner Edice STUDIUM 62 7
183 Léčebná pedagogika IX Rudolf Steiner Edice STUDIUM 317 9
184 Léčebná pedagogika X Rudolf Steiner Edice STUDIUM 317 10
185 Léčebná pedagogika XI Rudolf Steiner Edice STUDIUM 317 11
186 Léčebná pedagogika XII Rudolf Steiner Edice STUDIUM 317 12
187 Omyly duchovního bádání Rudolf Steiner Edice STUDIUM 62 12
188 Světový názor kulturního badatele přítomnosti Hermana Grimma Rudolf Steiner Edice STUDIUM 62 8
189 Pohádky ve světle duchovního bádání Rudolf Steiner Edice STUDIUM 62 10
190 Leonardova duchovní velikost na obratu k nové době Rudolf Steiner Edice STUDIUM 62 11
191 Dědictví devatenáctého století Rudolf Steiner Edice STUDIUM 62 14
192 Richard Wagner a mystika Rudolf Steiner Edice STUDIUM 55 12
193 Kdo jsou Rosikruciáni? Rudolf Steiner Edice STUDIUM 55 11
194 Původ utrpení Rudolf Steiner Edice STUDIUM 55 3
195 Původ zla (společně s č. 171) Rudolf Steiner Edice STUDIUM 55 4
196 Jak pochopit nemoc a smrt? (společně s č. 170) Rudolf Steiner Edice STUDIUM 55 5
197 Výchova dítěte z hlediska duchovní vědy (společně s č. 173) Rudolf Steiner Edice STUDIUM 55 6
198 Školní otázka z hlediska duchovní vědy (společně s č. 172) Rudolf Steiner Edice STUDIUM 55 7
199 Šílenství z hlediska duchovní vědy (společně s č. 175 a 176) Rudolf Steiner Edice STUDIUM 55 8
200 Moudrost a zdraví (společně s č. 174 a 176) Rudolf Steiner Edice STUDIUM 55 9
201 Životopis člověka z duchovně-vědeckého hlediska (společně s č. 174 a 175) Rudolf Steiner Edice STUDIUM 55 10
202 Bible a moudrost Rudolf Steiner Edice STUDIUM 55 13
203 Poznání nadsmyslna v naší době a jeho význam pro dnešní život Rudolf Steiner Edice STUDIUM 55 1
204 Nebe Rudolf Steiner Edice STUDIUM 56 15
205 Slunce, Měsíc a hvězdy Rudolf Steiner Edice STUDIUM 56 12
206 Počátek Země a konec Země Rudolf Steiner Edice STUDIUM 56 13
207 Tři říše mrtvých. Život mezi smrtí a novým zrozením Rudolf Steiner Edice STUDIUM 182 1
208 Povolání a výdělek Rudolf Steiner Edice STUDIUM 56 11
209 Hořečná touha po zdraví ve světle duchovní vědy Rudolf Steiner Edice STUDIUM 56 10
210 Peklo Rudolf Steiner Edice STUDIUM 56 14
211 Smrt jako proměna života Rudolf Steiner Edice STUDIUM 182 2
212 Člověk a svět Rudolf Steiner Edice STUDIUM 182 3
213 Znamení doby. Východ, Západ, Střední Evropa Rudolf Steiner Edice STUDIUM 182 4
214 Opozice lidí proti duchu Rudolf Steiner Edice STUDIUM 182 5
215 Klamná představa o nemocích ve světle duchovní vědy Rudolf Steiner Edice STUDIUM 56 9
216 Co činí Anděl v našem astrálním těle Rudolf Steiner Edice STUDIUM 182 6
217 Muž, žena a dítě ve světle duchovní vědy (společně s č. 193) Rudolf Steiner Edice STUDIUM 56 7
218 Duše zvířat ve světle duchovní vědy Rudolf Steiner Edice STUDIUM 56 8
219 Jak najdu Krista? Rudolf Steiner Edice STUDIUM 182 7
220 Poslání duchovní vědy v naší době Rudolf Steiner Edice STUDIUM 56 1
221 Iniciace neboli zasvěcení Rudolf Steiner Edice STUDIUM 56 5
222 Tak zvaná nebezpečí zasvěcení Rudolf Steiner Edice STUDIUM 56 6
223 Poznání duše a ducha (společně s č. 199) Rudolf Steiner Edice STUDIUM 56 3
224 Muž a žena ve světle duchovní vědy (společně s č. 198) Rudolf Steiner Edice STUDIUM 56 4
225 Přírodní věda na rozcestí Rudolf Steiner Edice STUDIUM 56 2

Konference Růže a kříž 17. - 20. 11. 2016


Stále více než kdy dříve touží současný člověk pochopit dění kolem sebe i v sobě a rozlišit síly, které skrze něho, ostatní lidi i události promlouvají. Konference Růže a Kříž v Evropě nabízí na základě hlubšího porozumění založeném na anthroposofii klíč k rozluštění mnohdy velmi spletitých souvislostí

Přejít na stránky konference Růže kříž v Evropě

Kontaktní údaje


Anthroposofická společnost v České republice
Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 - Břevnov (mapa)
IČ: 45245584, DIČ: CZ45245584
Bankovní spojení: POZOR ZMĚNA !!!
2001108928/2010 pro platby v korunách (CZK),
2901108931/2010 pro platby v eurech (EUR)

Právní forma: společnost je spolek zapsaný u Min.vnitra pod č.j. VSP/1-3195/90-R