Anthroposofická společnost v České republice

Dostupné publikace

Knihovna Anthroposofické společnosti disponuje množstvím titulů, z nichž pouze část je katalogizována a uvedena v seznamu níže. Uvítáme dobrovolníky pro zpracování doposud nezanesených knih do katalogu a jejich fyzické umístění v knihovně. Jedná se zejména knihy pocházející z darů a pozůstalostí, často v němčině nebo i jiných jazycích. Zájemci o pomoc nechť nás kontaktují.

Zájemci o vypůjčení titulu si mohou ověřit momentální dostupnost publikace u knihovníka, v současnosti seznam níže neobsahuje informace o probíhajících výpůjčkách a rezervacích. Kontakt viz provoz knihovny

# Titul Autor Vydavatel Katalog Cyklus
1 Rytmy v lidské přirozenosti Rudolf Steiner Edice STUDIUM 107 13
2 Vánoční sjezd Rudolf Steiner Edice STUDIUM GA 260
3 Publikace 1 Rudolf Steiner Edice STUDIUM GA 78 15
4 Anthroposofické vůdčí myšlenky Rudolf Steiner Edice STUDIUM GA 26
5 Život s duchem jazyka Jan Dostal Edice STUDIUM
6 O rytmu lidských těl Rudolf Steiner Edice STUDIUM 107 11
7 Tvořivá řeč Jan Dostal Edice STUDIUM
8 Esoterické úvahy o karmických souvislostech I. Rudolf Steiner Edice STUDIUM GA 235
9 Měsíc a Slunce jako dvě brány duchovního světa Rudolf Steiner Edice STUDIUM 240 1
10 Působení individuality Rudolf Steiner Edice STUDIUM 240 2
11 Jak dnes stojíme před Rudolfem Steinerem Sergej Prokofjev Edice STUDIUM
12 Poslání hněvu Rudolf Steiner Edice STUDIUM 58 2
13 Vánoční sjezd a založení nových mysterií Sergej Prokofjev Edice STUDIUM
14 Myšlenka vánoc a tajemství lidského já Rudolf Steiner Edice STUDIUM 165 1
15 Proč se stát členem Svobodné vysoké školy pro duchovní vědu Sergej Prokofjev Edice STUDIUM
16 Poslání pravdy Rudolf Steiner Edice STUDIUM 58 3
17 Dvanáct svatých nocí a duchovní hierarchie Sergej Prokofjev Edice STUDIUM
18 Krev je zcela zvláštní šťáva Rudolf Steiner Edice STUDIUM 55 2
19 A co to vlastně je ta An-thro-po-so-fi-e? Jan Dostal Edice STUDIUM
20 Smrt a nesmrtelnost Rudolf Steiner Edice STUDIUM 61 2
21 Stupně lidského života Josef Bartoš IOANES
22 Brána Slunce a brána Měsíce Rudolf Steiner Edice STUDIUM 240 3
23 Rytmy Základního kamene Paul Mackay FABULA
24 Význam nebeských těles Rudolf Steiner Edice STUDIUM 240 4
25 Oratorium „Ten, který jest“ Jaroslav Krček
26 Život po smrti jako skutečnost Rudolf Steiner Edice STUDIUM 68 0
27 Duchovněvědecká nauka o člověku Rudolf Steiner Edice STUDIUM GA 107
28 Tajemství lidských letor Rudolf Steiner Edice STUDIUM 57 12
29 Událost Kristova zjevení v éterném světě Rudolf Steiner Edice STUDIUM GA 118
30 Poslání zbožnosti Rudolf Steiner Edice STUDIUM 58 4
31 Anthroposofické utváření společenství Rudolf Steiner Edice STUDIUM GA 257
32 Souvislost mezi materialistickým smýšlením lidí a ničivými silami Rudolf Steiner Edice STUDIUM 177 1
33 Duchovní vedení člověka a lidstva Rudolf Steiner Edice STUDIUM GA 15
34 Vědění, umění, náboženství a mravnost Rudolf Steiner Edice STUDIUM 307 1
35 Rozpor mezi intelektuálním a morálním vývojem lidstva Rudolf Steiner Edice STUDIUM 177 2
36 Esoterní význam společné duchovědné práce Sergej Prokofjev Edice STUDIUM
37 Karmické úvahy Rudolf Steiner Edice STUDIUM 240 5
38 Setkání se zlem a jeho přemožení v duchovní vědě. Základní kámen dobra. Rudolf Steiner Edice STUDIUM
39 Příběh dvou chlapců Ježíšů - Jakob Streit Rudolf Steiner Edice STUDIUM 0 0
40 Lidská povaha Rudolf Steiner Edice STUDIUM 58 5
41 Jak chtěl Rek přivést člověka k určité dokonalosti Rudolf Steiner Edice STUDIUM 307 2
42 Poslání duchovní vědy kdysi a nyní Rudolf Steiner Edice STUDIUM 58 1
43 Vyrovnávací zážitky po smrti Rudolf Steiner Edice STUDIUM 240 6
44 Askeze a nemoc Rudolf Steiner Edice STUDIUM 58 6
45 Řecký ideál výchovy a přínos středověku Rudolf Steiner Edice STUDIUM 307 3
46 Podstata egoismu Rudolf Steiner Edice STUDIUM 58 7
47 Souvislost ducha s určitými orgány Rudolf Steiner Edice STUDIUM 307 4
48 Obraz zápasu Michaela s drakem Rudolf Steiner Edice STUDIUM 223 6
49 Zodpovědnost člověka vůči kosmu Rudolf Steiner Edice STUDIUM 223 7
50 Buddha a Kristus Rudolf Steiner Edice STUDIUM 58 8
51 Druidská a Mithrova mystéria Rudolf Steiner Edice STUDIUM 223 8
52 Osamostatnění vůle v lidské organizaci Rudolf Steiner Edice STUDIUM 307 5
53 Sociální dosah Michaelova svátku Rudolf Steiner Edice STUDIUM 223 9
54 Chůze, mluvení, myšlení. Hraní Rudolf Steiner Edice STUDIUM 307 6
55 Rytmický systém. Bdění a spánek Rudolf Steiner Edice STUDIUM 307 7
56 Tři vývojové epochy lidstva Rudolf Steiner Edice STUDIUM 307 8
57 Čtení, psaní, nauka o rostlinách, nauka o zvířatech Rudolf Steiner Edice STUDIUM 307 9
58 Počty, geometrie, dějepis Rudolf Steiner Edice STUDIUM 307 10
59 Fyzika, chemie, praktické vyučování, vyučování řečem a náboženství Rudolf Steiner Edice STUDIUM 307 11
60 Něco o Měsíci v duchovně-vědeckém světle Rudolf Steiner Edice STUDIUM 58 9
61 Pěstování paměti, temperamenty, péče o tělo, umělecké vyučování Rudolf Steiner Edice STUDIUM 307 12
62 Lidské svědomí Rudolf Steiner Edice STUDIUM 59 17
63 Morálně-náboženská výchova k vnitřní svobodě Rudolf Steiner Edice STUDIUM 307 13
64 Závěrečná přednáška Rudolf Steiner Edice STUDIUM 307 14
65 Smích a pláč Rudolf Steiner Edice STUDIUM 59 11
66 Co je mystika? Rudolf Steiner Edice STUDIUM 59 12
67 Podstata modlitby Rudolf Steiner Edice STUDIUM 59 13
68 Duchovní věda a řeč Rudolf Steiner Edice STUDIUM 59 10
69 Nemoc a uzdravení Rudolf Steiner Edice STUDIUM 59 14
70 Pozitivní a negativní člověk Rudolf Steiner Edice STUDIUM 59 15
71 Podstata duchovní vědy a její význam pro přítomnost Rudolf Steiner Edice STUDIUM 60 1
72 Poslání umění Rudolf Steiner Edice STUDIUM 59 18
73 Zarathustra Rudolf Steiner Edice STUDIUM 60 9
74 Hermés Rudolf Steiner Edice STUDIUM 60 12
75 Život a smrt Rudolf Steiner Edice STUDIUM 60 2
76 Omyl a setrvání v omylu Rudolf Steiner Edice STUDIUM 59 16
77 Lidská duše a duše zvířete Rudolf Steiner Edice STUDIUM 60 3
78 Lidský duch a duch zvířete Rudolf Steiner Edice STUDIUM 60 4
79 Buddha Rudolf Steiner Edice STUDIUM 60 13
80 Mojžíš Rudolf Steiner Edice STUDIUM 60 14
81 Kde a jak hledat ducha? Rudolf Steiner Edice STUDIUM 57 1
82 Isis a Madona Rudolf Steiner Edice STUDIUM 57 16
83 Vztah člověka k nadsmyslovým světům Rudolf Steiner Edice STUDIUM 61 1
84 Prorok Eliáš ve světle duchovní vědy Rudolf Steiner Edice STUDIUM 61 7
85 Darwin a nadsmyslové bádání Rudolf Steiner Edice STUDIUM 61 16
86 Podstata spánku Rudolf Steiner Edice STUDIUM 60 5
87 Štěstí, jeho podstata a zdánlivost Rudolf Steiner Edice STUDIUM 61 6
88 Jak se duchovní bádání vyvrací Rudolf Steiner Edice STUDIUM 62 1
89 Jak se duchovní bádání zdůvodňuje Rudolf Steiner Edice STUDIUM 62 2
90 Morálka ve světle duchovního bádání Rudolf Steiner Edice STUDIUM 62 13
91 Záhady v Goethově Faustu - exoterní Rudolf Steiner Edice STUDIUM 57 13
92 Záhady v Goethově Faustu - esoterní Rudolf Steiner Edice STUDIUM 57 14
93 Duch v rostlinné říši Rudolf Steiner Edice STUDIUM 60 6
94 Stavební kameny pro pochopení přítomnosti a nejbližší budoucnosti Rudolf Steiner Edice STUDIUM 177 3
95 Roční koloběh jako proces dýchání Země Rudolf Steiner Edice STUDIUM 223 1
96 Elementární duchové zrození a smrti Rudolf Steiner Edice STUDIUM 177 4
97 Podstata velikonoční myšlenky Rudolf Steiner Edice STUDIUM 223 2
98 Nutnost nezávislého vývoje lidské duše na těle Rudolf Steiner Edice STUDIUM 177 5
99 Dřívější spoluprožívání ročního koloběhu Rudolf Steiner Edice STUDIUM 223 3
100 Vloha, nadáni a výchova člověka Rudolf Steiner Edice STUDIUM 60 8
101 Vrcholné letní a hluboké zimní slavnosti Rudolf Steiner Edice STUDIUM 223 4
102 Galilei, Giordano Bruno a Goethe Rudolf Steiner Edice STUDIUM 60 10
103 Spoluprožívání přírodního dění ve starých mystériích Rudolf Steiner Edice STUDIUM 223 5
104 Co může geologie říci ke vzniku světa? Rudolf Steiner Edice STUDIUM 60 11
105 Umrtvování živoucího myšlenkového života dnešním intelektem Rudolf Steiner Edice STUDIUM 177 6
106 Co může astronomie říci ke vzniku světa? Rudolf Steiner Edice STUDIUM 60 15
107 Význam ideje karmy pro podstatu výchovy Rudolf Steiner Edice STUDIUM 177 7
108 Jak dosáhneme poznání duchovního světa? Rudolf Steiner Edice STUDIUM 60 7
109 Dnešní světová situace jako důsledek neskutečného způsobu myšlení Rudolf Steiner Edice STUDIUM 177 8
110 Bible a moudrost I Rudolf Steiner Edice STUDIUM 57 4
111 Boj Michaela s drakem Rudolf Steiner Edice STUDIUM 177 9
112 Bible a moudrost II Rudolf Steiner Edice STUDIUM 57 5
113 Neskutečnost abstraktních ideálů a životní síla duchovního poznání Rudolf Steiner Edice STUDIUM 177 10
114 Pověra z hlediska duchovní vědy Rudolf Steiner Edice STUDIUM 57 6
115 Zjevné a skryté proudy lidských dějin Rudolf Steiner Edice STUDIUM 177 11
116 Otázky výživy ve světle duchovní vědy Rudolf Steiner Edice STUDIUM 57 7
117 Změněné působení duchů temnoty od roku 1879 Rudolf Steiner Edice STUDIUM 177 12
118 Evropská mystéria a jejich zasvěcenci Rudolf Steiner Edice STUDIUM 57 18
119 Usilování duchů temnoty o vzestup lidské chytrosti a zatemňování duchovního poznání Rudolf Steiner Edice STUDIUM 177 13
120 Staroevropská vidění Rudolf Steiner Edice STUDIUM 57 17
121 Události v duchovním světě a jejich důsledky v dějinách Rudolf Steiner Edice STUDIUM 177 14
122 Neviditelné články lidské přirozenosti a praktický život Rudolf Steiner Edice STUDIUM 57 11
123 Mystéria světla, člověka a Země Rudolf Steiner Edice STUDIUM 195 1
124 O smyslu života I Rudolf Steiner Edice STUDIUM 155 1
125 Michaelská cesta ke Kristu Rudolf Steiner Edice STUDIUM 195 2
126 O smyslu života II Rudolf Steiner Edice STUDIUM 155 2
127 Léčebná pedagogika I Rudolf Steiner Edice STUDIUM 317 1
128 Léčebná pedagogika II Rudolf Steiner Edice STUDIUM 317 2
129 Mystérium lidské vůle Rudolf Steiner Edice STUDIUM 195 3
130 Teosofická morálka I Rudolf Steiner Edice STUDIUM 155 3
131 Léčebná pedagogika III Rudolf Steiner Edice STUDIUM 317 3
132 Léčebná pedagogika IV Rudolf Steiner Edice STUDIUM 317 4
133 Silvestrovské myšlenky Rudolf Steiner Edice STUDIUM 195 4
134 Teosofická morálka II Rudolf Steiner Edice STUDIUM 155 4
135 Novoroční úvaha Rudolf Steiner Edice STUDIUM 195 5
136 Teosofická morálka III Rudolf Steiner Edice STUDIUM 155 5
137 Kristus a lidská duše I Rudolf Steiner Edice STUDIUM 155 6
138 Goethovo tajné zjevení podané exoterně Rudolf Steiner Edice STUDIUM 57 2
139 Kristus a lidská duše II Rudolf Steiner Edice STUDIUM 155 7
140 Goethovo tajné zjevení podané ezoterně Rudolf Steiner Edice STUDIUM 57 3
141 Kristus a lidská duše III Rudolf Steiner Edice STUDIUM 155 8
142 Otázky zdraví ve světle duchovní vědy Rudolf Steiner Edice STUDIUM 57 8
143 Kristus a lidská duše IV Rudolf Steiner Edice STUDIUM 155 9
144 Tolstoj a Carnegie Rudolf Steiner Edice STUDIUM 57 9
145 Anthroposofie a křesťanství Rudolf Steiner Edice STUDIUM 155 10
146 Nietzsche ve světle duchovní vědy Rudolf Steiner Edice STUDIUM 57 15
147 Michaelský proud a nové křesťanství Rudolf Steiner Edice STUDIUM 240 7
148 Praktický výcvik myšlení Rudolf Steiner Edice STUDIUM 57 10
149 O vývoji duchovních bytostí v souvislosti s lidstvem Rudolf Steiner Edice STUDIUM 240 8
150 Smysl proroctví Rudolf Steiner Edice STUDIUM 61 3
151 Nadsmyslová Michaelova škola Rudolf Steiner Edice STUDIUM 240 9
152 Od Paracelsa ke Goethovi Rudolf Steiner Edice STUDIUM 61 4
153 Rozhodující podněty dnešní doby Rudolf Steiner Edice STUDIUM 240 10
154 Skryté hlubiny duševního života Rudolf Steiner Edice STUDIUM 61 5
155 Uchopení Michaelova podnětu Rudolf Steiner Edice STUDIUM 240 11
156 Původ člověka ve světle duchovní vědy Rudolf Steiner Edice STUDIUM 61 8
157 Michaelova škola v duchovním světě Rudolf Steiner Edice STUDIUM 240 12
158 Původ světa zvířat ve světle duchovní vědy Rudolf Steiner Edice STUDIUM 61 9
159 Pohled na karmu byl vědomou realitou lidí v minulosti Rudolf Steiner Edice STUDIUM 240 13
160 Kristus a 20. století Rudolf Steiner Edice STUDIUM 61 10
161 Kosmické pozorování lidského života vůle Rudolf Steiner Edice STUDIUM 240 14
162 Dějiny lidstva, přítomnost a budoucnost ve světle duchovní vědy Rudolf Steiner Edice STUDIUM 61 11
163 Pozvolné rozvíjení křesťanství v souvislosti s anthroposofickým hnutím Rudolf Steiner Edice STUDIUM 240 15
164 Koperník a jeho doba ve světle duchovní vědy Rudolf Steiner Edice STUDIUM 61 12
165 Smrt u člověka, zvířete a rostliny Rudolf Steiner Edice STUDIUM 61 13
166 Sebevýchova člověka ve světle duchovni vědy Rudolf Steiner Edice STUDIUM 61 14
167 Podstata věčnosti a přirozenost lidské duše ve světle duchovní vědy Rudolf Steiner Edice STUDIUM 61 15
168 Raffaelovo poslání ve světle vědy o duchu Rudolf Steiner Edice STUDIUM 62 9
169 Úkoly duchovního bádání pro přítomnost a budoucnost Rudolf Steiner Edice STUDIUM 62 3
170 Cesty nadsmyslového poznání Rudolf Steiner Edice STUDIUM 62 4
171 Léčebná pedagogika V Rudolf Steiner Edice STUDIUM 317 5
172 Léčebná pedagogika VI Rudolf Steiner Edice STUDIUM 317 6
173 Léčebná pedagogika VII Rudolf Steiner Edice STUDIUM 317 7
174 Léčebná pedagogika VIII Rudolf Steiner Edice STUDIUM 317 8
175 Výsledky duchovního bádání pro životní otázky a záhada smrti Rudolf Steiner Edice STUDIUM 62 5
176 Přírodní věda a duchovní bádání Rudolf Steiner Edice STUDIUM 62 6
177 Jakob Böhme Rudolf Steiner Edice STUDIUM 62 7
178 Léčebná pedagogika IX Rudolf Steiner Edice STUDIUM 317 9
179 Léčebná pedagogika X Rudolf Steiner Edice STUDIUM 317 10
180 Léčebná pedagogika XI Rudolf Steiner Edice STUDIUM 317 11
181 Léčebná pedagogika XII Rudolf Steiner Edice STUDIUM 317 12
182 Omyly duchovního bádání Rudolf Steiner Edice STUDIUM 62 12
183 Světový názor kulturního badatele přítomnosti Hermana Grimma Rudolf Steiner Edice STUDIUM 62 8
184 Pohádky ve světle duchovního bádání Rudolf Steiner Edice STUDIUM 62 10
185 Leonardova duchovní velikost na obratu k nové době Rudolf Steiner Edice STUDIUM 62 11
186 Dědictví devatenáctého století Rudolf Steiner Edice STUDIUM 62 14
187 Richard Wagner a mystika Rudolf Steiner Edice STUDIUM 55 12
188 Kdo jsou Rosikruciáni? Rudolf Steiner Edice STUDIUM 55 11
189 Původ utrpení Rudolf Steiner Edice STUDIUM 55 3
190 Původ zla (společně s č. 171) Rudolf Steiner Edice STUDIUM 55 4
191 Jak pochopit nemoc a smrt? (společně s č. 170) Rudolf Steiner Edice STUDIUM 55 5
192 Výchova dítěte z hlediska duchovní vědy (společně s č. 173) Rudolf Steiner Edice STUDIUM 55 6
193 Školní otázka z hlediska duchovní vědy (společně s č. 172) Rudolf Steiner Edice STUDIUM 55 7
194 Šílenství z hlediska duchovní vědy (společně s č. 175 a 176) Rudolf Steiner Edice STUDIUM 55 8
195 Moudrost a zdraví (společně s č. 174 a 176) Rudolf Steiner Edice STUDIUM 55 9
196 Životopis člověka z duchovně-vědeckého hlediska (společně s č. 174 a 175) Rudolf Steiner Edice STUDIUM 55 10
197 Bible a moudrost Rudolf Steiner Edice STUDIUM 55 13
198 Poznání nadsmyslna v naší době a jeho význam pro dnešní život Rudolf Steiner Edice STUDIUM 55 1
199 Nebe Rudolf Steiner Edice STUDIUM 56 15
200 Slunce, Měsíc a hvězdy Rudolf Steiner Edice STUDIUM 56 12
201 Počátek Země a konec Země Rudolf Steiner Edice STUDIUM 56 13
202 Tři říše mrtvých. Život mezi smrtí a novým zrozením Rudolf Steiner Edice STUDIUM 182 1
203 Povolání a výdělek Rudolf Steiner Edice STUDIUM 56 11
204 Hořečná touha po zdraví ve světle duchovní vědy Rudolf Steiner Edice STUDIUM 56 10
205 Peklo Rudolf Steiner Edice STUDIUM 56 14
206 Smrt jako proměna života Rudolf Steiner Edice STUDIUM 182 2
207 Člověk a svět Rudolf Steiner Edice STUDIUM 182 3
208 Znamení doby. Východ, Západ, Střední Evropa Rudolf Steiner Edice STUDIUM 182 4
209 Opozice lidí proti duchu Rudolf Steiner Edice STUDIUM 182 5
210 Klamná představa o nemocích ve světle duchovní vědy Rudolf Steiner Edice STUDIUM 56 9
211 Co činí Anděl v našem astrálním těle Rudolf Steiner Edice STUDIUM 182 6
212 Muž, žena a dítě ve světle duchovní vědy (společně s č. 193) Rudolf Steiner Edice STUDIUM 56 7
213 Duše zvířat ve světle duchovní vědy Rudolf Steiner Edice STUDIUM 56 8
214 Jak najdu Krista? Rudolf Steiner Edice STUDIUM 182 7
215 Poslání duchovní vědy v naší době Rudolf Steiner Edice STUDIUM 56 1
216 Iniciace neboli zasvěcení Rudolf Steiner Edice STUDIUM 56 5
217 Tak zvaná nebezpečí zasvěcení Rudolf Steiner Edice STUDIUM 56 6
218 Poznání duše a ducha (společně s č. 199) Rudolf Steiner Edice STUDIUM 56 3
219 Muž a žena ve světle duchovní vědy (společně s č. 198) Rudolf Steiner Edice STUDIUM 56 4
220 Přírodní věda na rozcestí Rudolf Steiner Edice STUDIUM 56 2

Konference Růže a kříž 17. - 20. 11. 2016


Stále více než kdy dříve touží současný člověk pochopit dění kolem sebe i v sobě a rozlišit síly, které skrze něho, ostatní lidi i události promlouvají. Konference Růže a Kříž v Evropě nabízí na základě hlubšího porozumění založeném na anthroposofii klíč k rozluštění mnohdy velmi spletitých souvislostí

Přejít na stránky konference Růže kříž v Evropě

Kontaktní údaje


Anthroposofická společnost v České republice
Hošťálkova 392/1d, 169 00 Praha 6 - Břevnov (mapa)
IČ: 45245584, DIČ: CZ45245584
Bankovní spojení: POZOR ZMĚNA !!!
2001108928/2010 pro platby v korunách (CZK),
2901108931/2010 pro platby v eurech (EUR)

Právní forma: společnost je spolek zapsaný u Min.vnitra pod č.j. VSP/1-3195/90-R